Handlinger tilknyttet webside
Indholdet er ikke tilgængeligt på dit valgte sprog. Vi viser det istedet på Norsk

- Anerkjenn, inkluder og støtt kvinners deltakelse

Det er ingen grunn til å legge likestillingsarbeidet i de nordiske landene på hylla. Kjønn og klima, kvinnelig representasjon i næringslivet og vold mot kvinner representerer i følge fem nordiske eksperter noen av utfordringene de nordiske landene står overfor.

09.03.2010
Fotograf
Silje Bergum Kinsten/ norden.org

På et nordisk side-event i FN fredag 5. mars, i forbindelse med FNs kvinnekommisjons sesjon (CSW54) i New York, presenterte fem eksperter fra de nordiske landene praktiske utfordringer og resultater i nordisk likestillingspolitikk siden FNs 4. kvinnekonferanse i Beijing i 1995.

- Anerkjenn, inkluder og støtt kvinners deltakelse økonomisk, sa Lena Aag, fra den svenske stiftelsen Kvinna til kvinna. – FNs nye enhet for likestilling vil være en viktig del av dette arbeidet, la hun til.

Med et internasjonalt perspektiv og med et fokus på kvinner i konfliktområder, snakket Lena Aag om behovet for å inkludere kvinners perspektiv i internasjonale organisasjoner og forhandlinger.

I Norden har kvinner vunnet innpass i politikken, men, med unntak av Norge, i langt mindre grad i næringslivet.  Det viser forskningsprosjektet Kjønn og makt, som islandske Kristín Ástgeirsdóttir presenterte funn fra.

- Hvorfor har kvinner fått tilgang i politikken, men ikke i næringslivet? Har makten flyttet seg fra politikk til næringsliv? Har kvinner fokusert for mye på politikk? spurte Ástgeirsdóttir.

I forbindelse med kvinnerepresentasjon kunne Ástgeirsdóttir med glede meddele den fulle salen med tilhørere fra hele verden at det islandske parlamentet torsdag 4. mars vedtok et nytt lovforslag som krever en kvote på minst 40 prosent kvinner eller menn i firmaer med 50 ansatte eller mer.

De nordiske likestillingsministrene understreket på Nordisk ministerråds side-event 2. mars, at et likestilt samfunn krever et fravær av kjønnsbasert vold. Norske Marius Råkil, direktør i Alternativ til Vold, la frem eksempler på hvordan man i Norden behandler voldelige menn.

Se video fra side-event med de nordiske likestillingsministrene.

- Menn må kollektivt si nei til menns vold mot kvinner og barn. Det er ikke kvinnenes jobb å stoppe mennenes vold. Likestilling og fravær av alle typer vold bør være vår tids viktigste politiske tema, sa Råkil i FN fredag, og vekket blant annet spørsmål fra en delegat fra Uganda, som var interessert i å høre hva som kunne gjøres for å stoppe voldelige menn i hjemlandet hennes.

Også kjønn og klimaendringer har vært et spesielt fokusområde innenfor nordisk likestillingsarbeid det siste året. Årsaken til at det er at kvinner og menn påvirker miljøet på ulike vis samtidig som at kjønnene påvirkes forskjellig av klimaendringer

- Selv i et land hvor vi har strukturer kjønnsmainstreaming er det ikke lett å implementere klimavennlig kjønnspolitikk, sa Päivi Kannisto fra det finske utenriksdepartementet.

Kannisto minnet tilhørere fra hele verden om hva den finske presidenten sa under COP15 i København i desember 2009; at Finland vil jobbe både nasjonalt og internasjonalt for å fremme likestilling i klimaarbeidet.

Begge de nordiske side-eventene under FNs kvinnekommisjons sesjon i New York i starten av mars var mer enn fullsatte. Delegater fra hele verden, og særlig mange fra utviklingsland, kom for å høre hva som rører seg i likestillingsarbeidet i Norden.

Se bilder fra CSW54 her