Handlinger tilknyttet webside

Dansk justitsminister: vi skal vaccinere mod grænsehindringer

Der var bred politisk opbakning til Nordisk Råds danske delegations forslag om et serviceeftersyn af lovgivningen for at bekæmpe grænsehindringer, da det blev fremsat og behandlet under en debat i Folketinget fredag.

20.04.2012

Grænsehindringer hører ikke hjemme i det nordiske samarbejde, og der er ikke tvivl om, at de skal fjernes – én for én, sagde Manu Sareen, Minister for nordisk samarbejde. Foto: Johan Wessman

Fotograf
Job & Magt / Johan Wessman

-Grænsehindringer hindrer den fulde virkeliggørelse af det nordiske samarbejde, nemlig at kunne arbejde, studere og handle på tværs af de nordiske grænser. Grænsehindringer hører ikke hjemme i det nordiske samarbejde, og der er ikke tvivl om, at de skal fjernes – én for én, sagde Manu Sareen, Minister for nordisk samarbejde.

Ministeren forklarede, at den danske indsats for at styrke den fri bevægelighed i Norden skal bestå af tre elementer: forebyggelse af grænsehindringer, fjernelse af eksisterende grænsehindringer og bedre information om grænsehindringer.

Manu Sareen fik opbakning af justitsminister Morten Bødskov, som sagde, at delegationens forslag til vedtagelse medvirker til at sikre at lovforslag fremover "vaccineres mod grænsehindringer".

"En historisk dag" var et gennemgående udtryk i debatten fra både ministre og politiske ordfører om det faktum, at den fri bevægelighed i Norden for første gang nogensinde er til debat i samtlige nordiske parlamenter i disse uger.

- Formålet med en forpligtende aftale mellem Regeringen og Folketingets partier er, at Danmark kan indtage en drivende rolle for at videreudvikle det nordiske samarbejde, der understøtter det betydelige potentiale inden for Norden for vækst og beskæftigelse, sagde Bertel Haarder, formand for den danske delegation i Nordisk Råd, da han fremsatte forslaget i Folketinget.

- Jeg tror at debatten i dag kan inspirere vores kollegaer i de øvrige nordiske lande, ikke mindst det forslag til vedtagelse, som alle Folketingets partier står bag, sagde Karin Gaardsted, medlem af Nordisk Råd for Socialdemokratiet.

Hun påpegede også, at der er behov for en juridisk instans, der kan sikre juridisk bistand til borgere og bidrage til en hurtig og fair afgørelse fra de involverede myndigheder. Socialdemokraterne i Nordisk Råd har derfor foreslået, at der oprettes en nordisk ombudsmandslignende instans.

Der var opbakning til Nordisk Råds delegations forslag til vedtagelse fra samtlige politiske partier. Afstemning om forslaget finder sted 23. april.

Redegørelse fra den danske minister for nordisk samarbejde.

Forslag til vedtagelse.

TV fra Folketingsdebatten.

Referat fra mødet i Folketinget.

Kontakter

Johan Lindblad
Telefon +45 24 69 94 51
E-mail jol@norden.org