Handlinger tilknyttet webside

Fælles nordisk påvirkning i EU

Bertel Haarder, der er rapportør om EU for Nordisk Råds Præsidium, besøger Europaparlamentet i Strasbourg 11. -13. juni 2012. På møder med især nordiske MEP’er vil han drøfte, hvordan sager med nordisk relevans gennem fælles nordisk påvirkning kan få indflydelse på Europaparlamentet.

12/06 2012
Fotograf
Johannes Jansson/norden.org

De samme kanaler kan omvendt benyttes af MEP´er til at påvirke Nordisk Råd og de nordiske regeringer. Dialogen bør give gensidige fordele. Bertel Haarder har på forhånd opridset flere veje til nordisk indflydelse i EU:

  • Systematiske drøftelser på nordiske ministerrådsmøder af løbende EU-sager
  • Løbende drøftelser i Nordisk Råd af aktuelle EU sager.
  • Kontakter mellem nordiske medlemmer i Europaparlamentets fagudvalg.
  • Deltagelse fra Nordisk Råd på nordisk-baltiske morgenmøder under Europaparlamentet samlinger i Strasbourg.
  • Kommunikation af Nordisk Råds synspunkter om EU sager til de nordiske parlamenters Europa udvalg.
  • Samarbejde med andre parlamentariske regionale organisationer som Baltisk Forsamling.

Det er målet med besøget at få feedback på dette fra nordiske medlemmer i Europaparlamentet. I forbindelse med drøftelserne om EU på Nordisk Råds session i Helsingfors i november 2012 vil Nordisk Råd samle op på, hvilke former for påvirkning, der kan give nyttige resultater. Det kan blive relevant, at repræsentanter for Nordisk Råds udvalg årligt træffer nordiske medlemmer i tilsvarende fagudvalg i Europaparlamentet. Andre ideer drøftes med MEP’er under besøget i Strasbourg i juni 2012.

Ud over nordiske MEP’er mødes Bertel Haarder med den såkaldte SINEEA delegation med formand Pat de Cope Gallagher, Irland og næstformand Anna Heedh, Sverige. SINEEA delegationen har den formelle kontakt i Europaparlamentet med Nordisk Råd, og er også engageret i parlamentarisk samarbejde i Arktis og i Østersøregionen. Besøget afsluttes med deltagelse i et nordisk-baltisk morgenmøde onsdag. 

Mere om Bertel Haarder, der var præsident for Nordisk Råd i 2011 

Kontakter

Torkil Sørensen
Telefon +45 24 69 94 57
E-mail ts@norden.org