Handlinger tilknyttet webside

Fællesnordisk holdning til EU's forbrugerdirektiv

De nordiske regeringer skal koordinere en fællesnordisk holdning når EU's ministerråd skal behandle EU's forbrugerrettighedsdirektiv. Sådan lyder anbefalingen fra Medborger- og Forbrugerudvalget i Nordisk Råd.

29.06.2010

– Vi frygter at forbrugerbeskyttelsen i Norden vil svækkes hvis de nordiske lande ikke går forrest når forbrugerdirektivet skal behandles, siger Henrik Dam Kristensen.

Fotograf
Magnus Fröderberg/norden.org

– Vi frygter at forbrugerbeskyttelsen i Norden vil svækkes hvis de nordiske lande ikke går forrest når forbrugerdirektivet skal behandles. De nordiske lande skal sikre forbrugerbeskyttelsen og sørge for at det fortsat bliver muligt at have højere nationale standarder end det som er fastsat i EU-direktivet, siger Henrik Dam Kristensen, medlem af Medborger- og Forbrugerudvalget.

Et af de punkter i EU-direktivet som optager de nordiske lande er spørgsmålet om totalharmonisering. En totalharmonisering på forbrugerområdet vil svække beskyttelsen på enkelte områder i den nordiske forbrugerpolitik.

Her har de nordiske lande den holdning at EU bør indføre en minimumsharmonisering på det højest mulige niveau med mulighed for højere nationale standarder.

– Forbrugerbeskyttelsen i de nordiske lande er stærkere end i mange andre EU-lande. Derfor er det vigtigt for os i Nordisk Råd at de nordiske forbrugeres nuværende beskyttelse ikke svækkes, siger folketingsmedlem Henrik Dam Kristensen.

I juni mødte Dam Kristensen og Nordisk Råds præsident, Helgi Hjörvar, de nordiske medlemmer af Europa-Parlamentets forbrugerudvalg for at diskutere sagen.

Medborger- og Forbrugerudvalget sender nu sine anbefalinger til Europaudvalgene i de nationale parlamenter i Norden for at påvirke regeringerne.

Europa-Parlamentet skal behandle EU-direktivet i efteråret 2010. Derefter sendes direktivet til videre behandling i EU's ministerråd.

Medborger- og Forbrugerudvalget afholder sommermøde i Grønland i uge 26.

Kontakter