Handlinger tilknyttet webside
Indholdet er ikke tilgængeligt på dit valgte sprog. Vi viser det istedet på Svensk

Hur mäts kostnaden för flyktingintegration?

Också under tider av högkonjunktur är det svårt för personer med icke-västerländsk bakgrund att integreras på den nordiska arbetsmarknaden. Utan jobb blir flyktingarna, både på kortsikt och på långsikt, dyra för samhället. De senaste årens flyktingström har ytterligare förvärrat situationen. I en specialutgåva av tidskriften Nordic Economic Policy Review utreds bland annat orsakerna till och följderna av detta.

12.04.2017
Fotograf
Yadid Levy / Norden.org

Tidskriften har samlat artiklar av högprofilerade forskare från hela Norden i ett försök att belysa problematiken, med särskild fokus uttryckligen på flyktingarna. Tidigare forskning har i första hand betraktat alla med utländsk bakgrund, utan att särskilja flyktingar.

Tidskriftens tema är politiskt högaktuellt och därmed också mycket känsligt. En av författarna, Joakim Ruist från Göteborgs universitet konstaterar bland annat i inledningen till sin artikel, att forskning både kring vad flyktingarna kostar för samhället och vad de tillför om de inkluderas väl i mottagarlandet ofta utnyttjas för politiska syften, och vinklas olika beroende på politiska preferenser. Det är därför viktigt att noga överväga vad slags undersökningar man som forskare ger sig in på och publicerar. 

"Som forskare skall vi inte genomlysa vad som helst från alla synvinklar bara för att vi kan" skriver Ruist. "Vi måste försäkra oss om att den forskning vi gör verkligen är nyttig, vi måste slipa varje detalj så att nyttan klargörs, och vi måste ansvara för att kommunikationen kring forskningen gör nyttan uppenbar för läsarna." 

Tidskriften lanseras i samband med ett seminarium i Nordens Hus, på Nordiska  ministerrådets sekretariat i Köpenhamn den 26.4. Seminariet är öppet för allmänheten. Deltagande kräver anmälning via denna länk eller till johanna.feuk@nordregio.se senast den 21.4.

Seminarietspråket är engelska. 


Kontakter

johanna.feuk@nordregio.se