Handlinger tilknyttet webside

Innovativ nordisk supercomputer på Island

De nationale organisationer for højperformant databehandling (HPC) i Danmark, Island, Norge og Sverige har forenet deres ressourcer og etableret en fælles, innovativ supercomputer på Island. Den er primært innovativ på grund af konceptet, placeringen samt driften og i knap så høj grad på grund af teknologien.

17.04.2012
Fotograf
Johannes Jansson/norden.org

Computeren er en del af et pilotprojekt med henblik på at teste remote hosting, således at computeren placeres ved energikilden og ikke omvendt som sædvanligt. På denne måde kan der skabes betragtelige besparelser.

På grund af det forøgede energiforbrug er udgifterne til supercomputere en stigende økonomisk byrde for forskere og deres universiteter. Island er et attraktivt område med store naturressourcer som gør det muligt at producere meget billig elektricitet og omkostningseffektive kølesystemer.

Supercomputere er dyre – men nødvendige for videnskaben

HPC gør det muligt at foretage avancerede videnskabelige beregninger, simulationer og modelleringer som er forudsætninger for meget af den forskning og innovation som er fundamental for nutidens vidensøkonomi.

– Brugen af supercomputere er blevet fundamental for videnskab og innovation, og når udgifterne til hosting og drift er sammenlignelige med udgifterne til hardware samtidig med at investeringerne øges, er vi nødt til at se på omkostningseffektive løsninger, siger Jacko Koster, direktør i UNINETT Sigma.

Ud over det økonomiske incitament er der naturligvis også et miljømæssigt. Supercomputere sætter et stort CO2-aftryk, når der bruges fossile brændsler.

Fælles investeringer og deling af infrastruktur

I det lange løb vil fælles indkøb i stor skala og energieffektive placeringer af supercomputere blive mere og mere fordelagtige for de skandinaviske lande og for Island.

– Vi skal hele tiden udvikle vores forståelse for avanceret databehandling og hvordan vi kan bruge den på stadig mere komplekse måder, siger Ebba Þóra Hvannberg, direktør for projektet og for Icelandic Supercomputing.

Projektet er et resultat af et samarbejde mellem Danish Center for Scientific Computing (DCSC), Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC), UNINETT Sigma og Islands universitet.

Læs mere på det nordiske HPC-projekts netsted