Handlinger tilknyttet webside

Kampen om Arktis

Sneen smelter og skibstrafikken øges. Klimaet ændrer sig og udvindingen af naturressourcer forstærkes. Men hvor er Arktis på vej hen og hvilken rolle spiller de nordiske lande i kapløbet om en plads i midnatssolen?

09.06.2011
Fotograf
Grønland

Analys Norden zoomer ind på Arktis i sit juninummer, som følger op på Arktisk Råds møde i maj og vurderer de nordiske landes rolle i udviklingen af verdens nordligste region.

Danmark overdrog formandskabet af Arktisk Råd til Sverige den 12. maj i Nuuk og før det var Norge formandsland. Finland arbejder på at få oprettet et EU-Arktis center i Rovaniemi og Island er af naturlige årsager også en aktiv medpart i udviklingen i nord.

Så alle de fem nordiske lande er dybt engageret i den arktiske regions fremtid. Nordisk Ministerråd er også på banen, blandt andet med udgivelsen af et stort forskningsværk, Megatrends, som vurderer udsigterne for det høje nord på langt sigt.

Ministerrådet og Nordisk Råd afholder også i samarbejde med Nordisk Atlantsamarbejde (NORA) to store konferencer på Færøerne samtidig som dette nummer af Analys Norden udkommer. Den ene har fokus på grøn vækst og bæredygtig akvakultur, den anden på søsikkerhed.

Læs mere om de nordiske landes rolle i Arktis i juninummeret af Analys Norden.