Handlinger tilknyttet webside
Indholdet er ikke tilgængeligt på dit valgte sprog. Vi viser det istedet på Svensk

Kimmo Sasi president för Nordiska rådet 2012

Nordiska rådet har vid sin höstsession valt Kimmo Sasi till rådspresident för år 2012, då Finland är ordförandeland i Nordiska rådet. Till vice president valdes Silvia Modig.

03.11.2011
Fotograf
Johannes Jansson/norden.org

- I dagens ekonomiskt oroliga tider måste vi i samråd slå vakt om vår välfärd och vår välfärdsmodell och via ett utvecklat samarbete och genom att lära av varandra ytterligare förädla den. Vi ska vara medvetna om att vi sitter på ett verkligt bra varumärke och gemensamt borde kunna göra våra bästa exempel – best practises – till en exportvara av hög kvalitet, säger Kimmo Sasi.

Sasi (Samlingspartiet, medlem av Nordiska rådets konservativa grupp) vill uttryckligen se att det nordiska varumärket, baserat på nordiska välfärdslösningar stärks. Andra viktiga teman är enligt honom Arktis och avskaffandet av gränshinder.

- Vi kan inte fortsätta med att förklara för våra landsmän hur de av ett land klassas som invalider och av ett annat avkrävs arbetsmarknadsrehabilitering för att få pension. Vi kan inte heller förklara för väntande mödrar att de måste föda på en bestämd sida av gränsen, eller fäder att de måste arbeta i ett bestämt land för att få faderskapsersättning. säger Sasi, och påpekar att det ankommer på parlamentarikerna, särskilt i Nordiska rådet, att följa upp gränshindersfrågorna och stöda kreativa lösningar.

Arktis en allt viktigare region

Enligt Kimmo Sasi innebär förändringarna i Arktis stora möjligheter för Norden. Alla nordiska stater har under de senaste åren har utformat arktiska strategier, samtidigt som omvärlden visar ett allt större intresse för utvecklingen i området.

- De nordiska länderna har en stark roll i Arktiska rådet. Det är viktigt att vi tillsammans fortsätter att aktivt backa upp rådet som den primära organisationen för arktiskt samarbete. Vi kan framför allt bidra till detta genom att arbeta för att göra rådet till en självständig internationell organisation med en egen budget. Ett viktigt steg i den riktningen har redan tagits genom beslutet att etablera ett sekretariat för Arktiska rådet i Tromsö.

Sasi konstaterar att också EU, som utformat en egen arktisk politik kan bidra till att ge regionen en starkare ställning också globalt.

- En viktig del av detta arbete är också att förverkliga förslaget om ett arktiskt informationscentrum för EU i Rovaniemi.

Kontakter

Heidi Orava
Telefon +45 21 71 71 48
E-mail heor@norden.org