Handlinger tilknyttet webside

Madspildet i Norden skal halveres inden 2030

Der smides mere end 3,5 millioner tons mad ud i Norden om året, og en tredjedel af den samlede globale produktion af mad smides ud. Det er en uholdbar situation, og FN's bæredygtighedsmål stiler efter at reducere madspild med 50 procent inden 2030. Det er en målsætning, som de nordiske ministre for fiskeri, havbrug, jordbrug, levnedsmidler og skovbrug bakker op om med en fælles udtalelse under det årlige ministermøde i Ålesund den 28. juni.

28.06.2017
Fotograf
Elisabet Skylare/norden.org

Udtalelsen tager desuden udgangspunkt i nye anbefalinger som følge af fire års samarbejde i det nordiske projekt om madspild. Den svenske minister for landsbysamfund, Sven-Erik Bucht, siger:

– Norden kan vise vejen, så vi sammen kan opfylde bæredygtighedsmålet om at halvere madspildet inden 2030. Resultaterne fra projektet om madspild indikerer reel nordisk nytte, og de politiske anbefalinger fra projektet viser, hvilke områder vi bør fokusere på fremover.

Norden kan vise vejen, så vi sammen kan opfylde bæredygtighedsmålet om at halvere madspildet inden 2030. Resultaterne fra projektet om madspild indikerer reel nordisk nytte, og de politiske anbefalinger fra projektet viser, hvilke områder vi bør fokusere på fremover.

Primærproduktion, datomærkning og omfordeling

Det nordiske projekt om madspild har fokuseret på tre indsatsområder: primærproduktion, datomærkning samt omfordeling af mad både via madbanker og via direkte distribution. På ministermødet blev følgende overordnede anbefalinger præsenteret:

  • Etablering af et nordisk netværk om madspild og ressourceeffektivitet i fødevaresystemet, som fremmer udvekslingen af god praksis, og som kan bidrage til nye fælles initiativer.
  • Etablering af et samarbejde om at integrere arbejdet med madspild i de nationale Agenda 2030-strategier.
  • Harmonisering af reglerne for fordeling af mad i de nordiske lande for at hindre madspild og fjerne hindringerne for et fælles nordisk fødevaremarked.

Samarbejdet fortsætter i en ny form

Ministrene besluttede at fortsætte det nordiske samarbejde med at reducere madaffald i Norden. Ambitionen er at halvere madspildet inden 2030. Det fremtidige samarbejdes form bliver defineret ud fra madspildgruppens anbefalinger og den internationale dagsorden på bæredygtighedsområdet.

Policy Brief: Preventing Food Waste


Kontakter

Mads Frederik Fischer-Møller
Telefon +45 29 69 29 43
E-mail madmol@norden.org