Handlinger tilknyttet webside

Manu Sareen støtter forslag om nordisk integrationsbarometer

Manu Sareen, den danske minister for nordisk samarbejde, takkede Velfærdsudvalget i Nordisk Råd for forslaget om styrket integration. Særlig et nyt integrationsbarometer, der er et af 10 konkrete forslag til, hvordan man sikrer bedre integration i alle nordiske lande.

03.11.2011

Et integrationsbarometer er en rigtig, rigtig god idé - vi har det i København - og essensen i det er, at man helt præcist kan følge, hvad der sker. Og så kan man selvfølgelig også tilsvarende sætte ind, sagde Manu Sareen.

Fotograf
Magnus Fröderberg/norden.org

-Vi står overfor nogle udfordringer, vi har nogle fælles værdier, og vi kan bruge fælles erfaringer. Et integrationsbarometer er en rigtig, rigtig god idé - vi har det i København - og essensen i det er, at man helt præcist kan følge, hvad der sker. Og så kan man selvfølgelig også tilsvarende sætte ind, sagde Manu Sareen.

Integration er et meget kontroversielt politisk tema, men forslaget ”Hvad kan modvirke ghettodannelse i de nordiske boligområder” blev vedtaget af Nordisk Råd på tværs af alle politiske partier.

-Vores medmennesker skal ikke opleve håbløshed, mangel på fremtidsudsigter, arbejdsløshed og dårlig skolegang. Det fører til fattigdom og isolation, som kan være grobund for ekstremisme. Vi ønsker derfor, at modarbejde en negativ udvikling for mennesker i socialt udsatte områder sagde Elisabeth Björnsdotter Rahm fra Velfærdsudvalget, da hun præsenterede forslaget.

Velfærdsudvalget forslår også, at de nordiske ministre bør nedsætte en "task force", som skal undersøge, hvordan regeringerne i fællesskab kan skabe mere inkluderende samfund i Norden.

Politikerne i udvalget har mødt en række af de ansvarlige ministre og besøgt socialt udsatte boligområder,  eksempelvis Rinkeby i Stockholm og Gjellerupparken i Århus. Politikerne foreslår, at ministrene kortlægger den nordiske boligpolitik med særlig fokus på konkrete tiltag for at fremme et varieret boligtilbud.

Udvalget ønsker også, at sikre en god sprogudvikling i god tid før skolestart, fordi sproget er helt centralt for at styrke integrationen. Et godt eksempel på dette findes på Rinkeby skolen i Stockholm, som kan danne forbillede for en inkluderende skole for alle rundt om i hele Norden.

Velfærdsudvalgets forslag blev vedtaget torsdag på Nordisk Råds Session i København.


 

Kontakter