Handlinger tilknyttet webside

Når systemerne tænker nationalt, kommer mennesker i klemme

Mens de nordiske parlamenter i disse dage debatterer hindringer for menneskers frie bevægelighed i Norden, er utallige mennesker i klemme mellem systemerne i de forskellige lande. Herunder kan du læse om nogle aktuelle personlige skæbner.

18.04.2012
Fotograf
Karin Beate Nøsterud/norden.org

Estelle: På fallittens rand

Estelle er en svensk sygeplejerske som er bosat i Sverige. Siden 1995 har hun primært arbejdet i Danmark, men også lidt i Sverige og efterhånden også i Norge. For at den danske arbejdsgiver skulle slippe for at betale de høje svenske arbejdsgiverafgifter, søgte og fik hun dispensation fra de normale regler, således at hun i stedet blev omfattet af den sociale sikring i Danmark. Da det senere viste sig at hun også havde arbejdet i Norge, blev dispensationen annulleret med tilbagevirkende kraft, og Estelle skulle herefter betale sociale afgifter til Sverige svarende til 400.000 SEK for de to foregående år. Penge som hun ikke har og som vælter hendes økonomi fuldstændigt kort tid før hun skal pensioneres.

Læs hele Estelles historie

Christian: Må ikke bruge sin eksamen

Christian har studeret medicin i Sverige og ønsker at tage sin turnus i Finland. Nu hvor han har fået en stilling i et lægehus i Vasa, viser det sig at han ifølge reglerne skal tage sin turnus i Sverige. Han har nu fået at vide at han har to muligheder: Enten kan han sælge sit nye hjem i Finland, lade børnene skifte skole og bede sin kone om at sige sit arbejde op, hvorefter de kan flytte tilbage til Sverige hvor han kan gennemføre sin turnus, eller han kan søge ind på medicinstudiet i Finland og samtidig arbejde midlertidigt som læge i Finland. Der er dog ingen universiteter som vil optage ham idet han allerede har en svensk lægeeksamen.

Læs hele Christians historie

Sverre: Syg uden sygedagpenge

Sverre fra Finland flyttede med kone og barn til Oslo hvor hans kone havde fået arbejde. Sverre var langtidssygemeldt, men fik sygedagpenge fra Finland. Da sygedagpengeperioden var overstået, og Sverre endnu ikke var helt rask, ophørte udbetalingerne fra Finland. Sverre kunne ikke få sygedagpenge i Norge fordi han ikke havde arbejdet i landet, og fordi han ikke havde boet der i mindst tre år. I Norge opfordrede man Sverre til at rejse tilbage til Finland selv om hans kone og barn blev boende i Norge.

Læs hele Sverres historie

Isabella: Må ikke studere

Efter at have arbejdet i Norge i et par år ønsker den svenske eliteidrætsudøver at begynde at studere. Problemet er bare at hverken Sverige eller Norge vil bevilge hende et studielån. "Det virker helt sygt. Jeg ønsker jo ikke at de skal forære mig pengene, jeg skal jo betale lånet tilbage senere," siger Isabella opgivende.

Læs hele Isabellas historie