Handlinger tilknyttet webside

Norden kan blive verdens laboratorium for reduktion af klimaudslip

Kan Norden vise verden vejen mod et samfund med lavere energiforbrug og færre klimagasser? Det mener Nordisk Råds Miljøudvalg, som ønsker at gøre Norden til et testområde for bedre klimaløsninger. De globale klimaforhandlinger er sandet til og vi må gå foran ved helt konkret at vise nye veje, siger en række politikere samlet til årets nordiske topmøde i København 1-3. november.

01.11.2011

Nordisk Råd vil bede Nordisk Ministerråd om at undersøge muligheden for at etablere et samarbejde, der kan vise andre lande i FN, hvor langt man kan gå for at reducere klimaudslip.

Fotograf
Nikolaj Bock

Nordisk Råds Miljøudvalg foreslår, at man vurderer etablering af en ”klimaboble”, hvor de nordiske lande går sammen med andre interesserede lande for at dokumentere, hvordan man kan reducere klimaudslip, uden at det går ud over samfundsøkonomi og velfærd.

- De nordiske lande kan og bør gå foran i de globale klimaforhandlinger. Derfor vil vi bede Nordisk Ministerråd om at undersøge muligheden for at etablere et samarbejde, hvor vi endnu tydeligere kan vise de andre lande i FN, hvor langt man rent faktisk kan gå for at reducere udslip, udtaler Jan Lindholm (Miljøpartiet – Sverige) fra Nordisk Råds Miljøudvalg.

Udvalget ønsker også en redegørelse fra de nordiske regeringer på, hvordan man kan øge reduktion af de såkaldte kortlivede klimastoffer, eksempelvis sod og ikke CO2-relaterede gasser, som især rammer Arktisk hårdt.

- Vi vil også anmode Ministerrådet om helt specifikt at kortlægge, hvilke yderligere tiltag vi kan foretage for at reducere udslip af kortlivede klimastoffer som eksempelvis sod, uddyber han.

Udvalget ønsker en handlingsplan for arbejdet med kortlivede klimastoffer, også med henblik på at fremme indsatsen mod disse i de ikke-industrialiserede lande.

Nordisk Råd anmoder endvidere Ministerrådet om at belyse, hvilke politiske instrumenter, har været de mest effektive til at reducere udslip af klimagasser i Norden og ikke mindst udrede forudsætningerne for et tættere samarbejde omkring en såkaldt ”klimaboble” af lande, der kan gå foran og vise vejen i FN.

Kontakter

Tryggvi Felixson
Telefon +45 29 69 29 37
E-mail tfe@norden.org