Handlinger tilknyttet webside

Nordisk-baltisk ministerkonference om digitalisering

Nordisk samarbejdsminister, EØS- og EU-minister Frank Bakke-Jensen og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ønsker et tættere nordisk-baltisk samarbejde om digitalisering. Den 24.-25. april er ministrene værter for en nordisk-baltisk ministerkonference, Digital North, som afholdes i Oslo i forbindelse med det norske formandskab for Nordisk Ministerråd.

14.03.2017

– Norden og Baltikum er førende i Europa inden for digitalisering. Et tættere samarbejde mellem de nordiske og baltiske lande vil kunne føre til øget værdiskabelse og flere arbejdspladser og være med til at skabe bedre tjenester til borgerne på tværs af landegrænserne i nord, siger Jan Tore Sanner.

Digital North samler ministre med ansvar for digitaliseringspolitik fra Norden og Baltikum og repræsentanter fra regionens erhvervsliv. Derudover deltager højtstående repræsentanter fra OECD og EU-kommissionen. På dagsordenen står digital omstilling, offentlige digitale tjenester, intelligente samfund, deleøkonomi og et tættere politisk samarbejde om digitalisering i Norden og Europa.

Et bedre regionalt samarbejde om digitalisering kan styrke konkurrenceevnen for hvert enkelt land og for regionen som helhed.

Et bedre regionalt samarbejde kan styrke konkurrenceevnen 

– Et bedre regionalt samarbejde om digitalisering kan styrke konkurrenceevnen for hvert enkelt land og for regionen som helhed, siger Frank Bakke-Jensen.

Flere studier fremhæver potentialet for et styrket samarbejde mellem de nordiske lande på dette område. Ved også at inkludere de baltiske lande vil de økonomiske og velfærdsmæssige gevinster kun blive endnu større.

– Norge klarer sig godt og er langt fremme på digitaliseringsområdet. Vi kan dog også se, at de andre nordiske og baltiske lande er bedre end os på nogle områder, så vi har meget at tjene på et styrket samarbejde, siger Sanner.

Konferencen Digital North

I 2017 har Norge formandskabet for det nordiske samarbejde. Det er første gang, at digitalisering løftes op på dette politiske niveau.

Konferencen Digital North arrangeres af Norges kommunal- og moderniseringsministerium, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, i samarbejde med Nordisk Ministerråd og Nordic Innovation.

Kontakter

Frøydis Johannessen
Telefon +45 21 71 71 44
E-mail frjo@norden.org