Handlinger tilknyttet webside
Indholdet er ikke tilgængeligt på dit valgte sprog. Vi viser det istedet på Norsk

Nordisk NGO-program styrker Hviterusslands forskningsmiljø

Et nordisk NGO-program fører sammen unge hviterussiske forskere og utenlandske ekspertgrupper.

12.12.2011
Fotograf
Karin Beate Nøsterud/norden.org

Prosjektet "Enhancing research centers' activites in Belarus", med finansiering fra Nordisk ministerråd, ga ti unge forskere muligheten til å få praktikantplass i europeiske ekspertgrupper. Prosjektet har vært en suksess og har lagt et grunnlag for videre tiltak på området.

Det overordnede målet med prosjektet var å oppmuntre til samarbeid mellom hviterussiske og utenlandske ekspertgrupper for å knytte hviterussiske forskere tettere sammen med det uavhengige europeiske akademiske miljøet, spesielt innenfor politiske studier.

Justinas Pimpe, leder for EESC, understreker hvor viktig det er å styrke det hviterussiske forskningsmiljøet:

"Det er viktig fordi ekspertgrupper og forskningsmiljøer er aktører som kan skape en uavhengig, alternativ diskurs om politiske saker. De kan formulere alternative ideer om styring, utvikling og visjoner for Hviterussland i påvente av reformene som er uunngåelige i framtida," sier han.

En av forskerne som har deltatt i prosjektet, er Ahniya Asanovich, som har studert ved European Humanities University. Etter sin praktikantperiode ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) forklarer Asanovich hvordan hun fikk muligheten til å bli integrert i et nettverk av forskere og politiske analytikere:

"Jeg føler at jeg har fått sette kunnskap ut i praksis, at jeg har lært å være fleksibel og respondere på faglige utfordringer, og at jeg har styrket mine organisatoriske evner. Å delta på konferanser og i paneldebatter organisert av NUPI ga meg muligheten til å formidle kunnskap om situasjonen i Hviterussland på en effektiv måte," sier hun.

Resultatet av prosjektet har vært positivt. Initiativet har ikke bare styrket unge hviterussiske forskeres ferdigheter og kunnskaper, men også bidratt til at landets ekspertmiljø har blitt mer institusjonalisert fordi programmet også har oppmuntret til å danne ekspertgrupper.

Dessuten har prosjektet banet vei for ytterligere initiativer på området. Med utgangspunkt i erfaringene fra det nåværende prosjektet er EESC i ferd med å utarbeide et nytt initiativ som ytterligere vil styrke forskningsmiljøet og samfunnsdemokratiet i Hviterussland.

"Beste praksiser vil bli videreført i det nye prosjektet. Vi vil særlig engasjere oss i unge, vordende hviterussiske forskere ved å gi dem metodisk, økonomisk og annen støtte så de kan utarbeide og gjennomføre studier av høy kvalitet og presentere dem til utenlandske aktører," forklarer Pimpe.

Prosjektet “Enhancing research centers' activities in Belarus” er utviklet og gjennomført med Eastern Europe Studies Centre (EESC) som ramme. EESC er en litauisk frivillig organisasjon (NGO) som arbeider for å bygge opp sivilsamfunnet og styrke demokratiet i Øst-Europa.

Kontakter

Fredric Larsson
Telefon +45 33 96 03 27
E-mail frla@norden.org