Handlinger tilknyttet webside
Indholdet er ikke tilgængeligt på dit valgte sprog. Vi viser det istedet på Svensk

Nordiska kunskapstriangelnätverk beviljar stöd till fem projekt

Nordiska ministerrådet utlyste våren 2011 medel för en tre-årig satsning med syfte att etablera nätverk mellan nordiska universitet och högskolor som bidrar till ett förstärkt samspel mellan akademi och samhälle samt ökat kunskapsutbyte kring kommersialisering och innovation. Totalt fem ansökningar har valts ut för finansiering.

16.09.2011

De fem ansökningarna härrör sig till de tre utpekade tematiska områdena Generellt nätverk, Nordisk kultur och design samt Hälsoområdet. En ansökan valdes ut för den övergripande koordineringen.

Ansökningar som beviljats stöd är följande:

  • METIS: Nordiskt nätverk vars huvudsakliga mål är att genom samarbete stärka, förbättra och effektivisera kommersialiseringsverksamheten vid universiteten i Norden.
  • NORDTEK: Det nordiska rektorsmötet för de tekniska högskolorna, som avser att skapa en arena där nordiska kunskapstrianglar kan etableras. Fokusområden utgörs av Industridesign och välfärdsteknologi.
  • Culture-KICK: Nätverket avser att underlätta utbyte av existerande nordisk forskning och kunskap inom design som är relevant både för praktiska och teoretiska tillämpningar inom innovation genom ICT inom kulturarvsområdet.
  • NeRo: En sammanslagning av projekten NORDROAD och NIFV, vars gemensamma fokus ligger på att utveckla nätverk och roadmap for välfärdsteknologi inom hälsosektorn i Norden.  

Mera ingående information om projekten här.

Kontakter

Monika Mörtberg Backlund
Telefon +45 29 69 29 75
E-mail momb@norden.org