Handlinger tilknyttet webside

Nordiske lande styrker indsatsen for at integrere udenlandsk arbejdskraft

Ny rapport peger på en række udfordringer med at integrere arbejdstagere fra lande udenfor Norden. Både overenskomster og arbejdsmiljø er presset og social dumping er et problem. Ny nordisk satsning skal se på mulige løsninger. De nordiske beskæftigelsesministre mødes 25/11.

22.11.2010

- Jeg håber i høj grad projektet vil bidrage til at styrke de nordiske landes tiltrækningsevne i forhold til den udenlandske arbejdskraft, som Norden har brug for nu og fremover, udtaler Nordisk Ministerråds generalsekretær Halldór Ásgrimsson.

Fotograf
Mikael Nybacka

Når Pjotr fra Polen skal arbejde i Danmark kan det godt give problemer. Ikke fordi han leverer et dårligt arbejde, men fordi arbejdskultur og –vaner ofte er forskellige. Måske er han ikke vant til samme regler for arbejdsmiljø, måske er faglige overenskomster en by i Rusland for ham.

Men der er brug for hans arbejdskraft og vil fortsat være det fremover, trods krise og øget ledighed.

Derfor har Nordisk Ministerråd igangsat et projekt, som skal se på, hvordan rekrutteringen af udenlandsk arbejdskraft kan forbedres, så social dumping forebygges og tilbud om gode arbejdsforhold og et godt arbejdsmiljø i bred forstand kan bruges til at tiltrække arbejdskraft.

- Jeg håber i høj grad projektet vil bidrage til at styrke de nordiske landes tiltrækningsevne i forhold til den udenlandske arbejdskraft, som Norden har brug for nu og fremover, udtaler Nordisk Ministerråds generalsekretær Halldór Ásgrimsson.

Rapporten ”Udenlandsk arbejdskraft i Norden” er første led i indsatsen. Den viser, at den største indvandring i nyere tid kommer fra de nye EU-lande i Østeuropa, især Polen og Baltikum, og at hovedparten af arbejdsmigranterne er ufaglærte inden for byggeri, landbrug, gartneri, skovbrug, transport og service.

Rapporten peger på store udfordringer i forhold til overholdelse af gældende overenskomster, sikring af ansættelsesvilkår, arbejdsmiljø og videreuddannelse samt problemer med social dumping.

Udfordringen er særligt stor i forhold til midlertidigt ansat udenlandsk arbejdskraft og udstationerede arbejdstagere.

Blandt de problemer som nævnes er manglende kendskab til nordiske standarder for arbejdsmiljø og sikkerhed hos de udenlandske arbejdstagere eller accept af dårligere og farligere vilkår på grund af lavere forventninger.

Projektet løber 2010-12 og er et led i Nordisk Ministerråds generelle globaliseringsindsats. Rapporten ”Udenlandsk arbejdskraft i Norden” er en sammenfatning af indsatsen i hvert enkelt nordisk land og udgør første skridt af projektet.

De nordiske beskæftigelsesministre mødes 25/11 som et led i det løbende nordiske samarbejde. De skal blandt andet diskutere indsatsen mod ungdomsarbejdsløshed.

Dagen før ministermødet vil en konference i København belyse arbejdet med at integrere udenlandsk arbejdskraft for at styrke den nordiske indsats også på dette område.

Se landerapporter bag rapporten "Udenlandsk arbejdskraft"

Kontakter

Lars Djernæs
Telefon +45 33960360
E-mail ldj@norden.org