Handlinger tilknyttet webside

Norge prioriterer bioøkonomi og antibiotikaresistens

Det norske formandskabsprogram for MR-FJLS sætter fokus på udviklingen af den nordiske bioøkonomi og den nordiske styrkeposition inden for antibiotikaresistens. Prioriteringerne tager udgangspunkt i sektorens nye strategi, som skal understøtte de nordiske landes bidrag til FN’s bæredygtighedsmål hen imod 2030.

14.03.2017

Foto: Vidar Alfarnes

Norge har formandskabet i Nordisk Ministerråd i 2017. Under dette år vil Norge sætte fokus på tre overordnede temaer: Norden i omstilling, Norden i Europa og Norden i verden. Fælles for de tre temaer er en erkendelse af, at Norden er i forandring. 

Derfor har Norge lagt vægt på at fremme nordisk konkurrenceevne, grøn omstilling, overgang til lavudslipssamfundet, integrering og samarbejde på sundhedsområdet. Alt sammen vigtige indsatsområder til at imødekomme de udfordringer, som ikke bare Norden, men hele verden står over for.

Norge har med sit formandskabsprogram vist, at vi ser strategien for MR-FJLS som en rettesnor for det nordiske samarbejde. Samarbejdsprogrammet baner vejen for et mere bæredygtigt Norden. Vi håber, at de andre lande vil følge op på de aktiviteter, som Norge har sat i gang for at bidrage til at opfylde strategien.

Nordisk styrkeposition

Nordisk Ministerråd for Fiskeri, Havbrug, Jordbrug, Levnedsmidler og Skovbrug (MR-FJLS) bidrager stærkt til det norske formandskabsprogram. Her lægger man op til gennemførelsen af en række projekter inden for den blå og den grønne bioøkonomi samt en særlig kommunikationsindsats vedrørende antibiotikaresistens.

Projekterne igangsættes i løbet af 2017 og vil løbe over de næste tre år. Norges landbrugs- og fødevareminister, Jon Georg Dale, er ikke i tvivl om, at Norge har meget at bidrage med, ikke kun inden for Norden, men også internationalt:

- Norge befinder sig i en unik situation. Forekomsten af antibiotikaresistens i bakterier fra dyr og i mad er utroligt lav sammenlignet med andre lande, og vi ligger helt i bund, hvad angår brug af antibiotika i husdyrbrug. De andre nordiske lande er også blandt de bedste i klassen. Det er en nordisk styrkeposition, som vi skal udnytte. 

Ministeren ser også et stort potentiale i at udvikle den nordiske bioøkonomi. Norges regering har for nyligt publiceret en strategi for den norske bioøkonomi, og Norge deltager aktivt i Nordisk Bioøkonomipanel, som blandt andet skal udarbejde en nordisk bioøkonomistrategi.

 Vi ligger helt i bund, hvad angår brug af antibiotika i husdyrbrug. De andre nordiske lande er også blandt de bedste i klassen. Det er en nordisk styrkeposition, som vi skal udnytte.

Ny strategi: Samarbejdsprogram 2017-2020

Det norske formandskabsprogram for MR-FJLS tager udgangspunkt i sektorens nye strategi ”Samarbejdsprogram 2017-2020”. Strategien bygger på to overordnede målsætninger for sektoren: Udvikling af den nordiske bioøkonomi og bæredygtige fødevaresektorer.

Herunder listes der syv fokusområder, som sektoren vil arbejde med hen imod 2020:

  1. Bæredygtig forvaltning af biologiske ressourcer.
  2. Øget resiliens i og mindsket klimapåvirkning fra primærproduktionen.
  3. One Health, sunde dyr og dyrevelfærd.
  4. Sund, sikker mad og gode madvaner.
  5. Innovationsfremmende myndigheder og udvikling af nye produkter og tjenester.
  6. Mærkningsordninger og akkrediteret produktion.
  7. Diversificeret landdistriktsøkonomi.

Strategien skal understøtte de nordiske landes bidrag til FN’s bæredygtighedsmål hen imod 2030, samtidig med at den lægger vægt på fortsat at udvikle de nordiske industrier inden for fiskeri og havbrug, jordbrug, levnedsmidler og skovbrug.

Jon Georg Dale var med til at godkende den nordiske strategi på ministermødet i 2016, og han ser frem til at starte implementeringen af den under det norske formandskab i 2017:

- Norge har med sit formandskabsprogram vist, at vi ikke ser strategien for MR-FJLS som en retorisk øvelse, men som en rettesnor for det nordiske samarbejde. Samarbejdsprogrammet baner vejen for et mere bæredygtigt Norden. Vi håber, at de andre lande vil følge op på de aktiviteter, som Norge har sat i gang for at bidrage til at opfylde strategien.

Den norske landbrugs- og fødevareminister, Jon Georg Dale, er vært for ministermødet for MR-FJLS i 2017. Mødet bliver afholdt i Ålesund den 27.-28. juni.

Mere information:

Norges formandskabsprogram

MR-FJLS Samarbejdsprogram 2017-2020

Kontakter

Torfi Jóhannesson
Telefon +45 29 69 29 33
E-mail torjoh@norden.org