Handlinger tilknyttet webside

Ny dansk regering satser på tættere nordisk samarbejde

Det nordiske samarbejde er opgraderet i det nye danske regeringsgrundlag, fremlagt 4. oktober ved Folketingets åbning. Især samarbejde om Arktis og internationale forhold er i fokus. Sveriges Rigsdag skal også diskutere styrket internationalt samarbejde mellem de nordiske lande.

04.10.2011

Ifølge regeringsgrundlaget for Helle Thorning-Schmidts nye regering, skal Danmark i langt højere grad satse på det nordiske samarbejde.

”Danmark står stærkere, når vi vælger at stå sammen med de andre nordiske lande. En ny regering vil derfor opprioritere det nordiske samarbejde. Dette skal ses som en forlængelse af det eksisterende samarbejde mellem de nordiske lande og ikke som en konkurrence til EU-samarbejdet”, fremgår det blandt andet af regeringsgrundlaget.

Den danske regering vil udbygge samarbejdet på udenrigs-, forsvars- og beredskabsområdet med udgangspunkt i den nordiske solidaritetserklæring.

Og Danmark vil meget gerne sammen med de andre nordiske lande være med til at forme det internationale samarbejde om Arktis, ikke mindst i forhold til søfartssikkerhed, miljø og råstofudvikling. Det skal ske i forlængelse af den arktiske strategi, det danske rigsfællesskab – Danmark, Grønland og Færøerne – netop har lanceret.

Men samarbejdet omfatter også de varme lande, idet den danske regering opfordrer til en koordineret demokratiindsats i Nordafrika og Mellemøsten, samt en fælles indsats i Palæstina. Regeringen foreslår også at etablere et nordisk institut for globale reformer. Det skulle i givet fald fungere som en tænketank for udvikling af det internationale samarbejde og håndtering af globale udfordringer.

Der er også forslag om flere fælles nordiske ambassader - et emne, som også blev lagt frem i den svenske Rigsdag 3. oktober, samme dag, som den danske regering tiltrådte.

Endelig vil regeringen styrke den frie bevægelighed indenfor Norden - et arbejde, som blandt andet støttes af Nordisk Ministerråds Grænsehindringsforum.

Læs hele det danske regeringsgrundlag.

Kontakter

Jens Chr. Andersen
jensan@um.dk