Handlinger tilknyttet webside

Nyt nordisk-russisk samarbejdsprogram om miljø og klima

De nordiske miljøministre har i dag præsenteret et nyt samarbejdsprogram, som har til formål at forbedre miljøet og håndtere klimaændringerne i Nordvestrusland. Programmet skal støtte en række projekter på lokalt og regionalt niveau, og forventningen er, at programmet også vil gavne miljøet i Norden og de baltiske lande.

02.11.2016

Magnus Rystedt, administrerende direktør i NEFCO, og Kimmo Tiilikainen, Finlands miljø- og landbrugsminister og formand for Nordisk Ministerråd for Miljø i 2016

Fotograf
Johannes Jansson/norden.org

“Velfærden i både de nordiske lande og Nordvestrusland afhænger af et sundt miljø. De nordiske lande og Rusland har en fælles interesse i at samarbejde om at løse de aktuelle miljøproblemer. Det er derfor i begge parters interesse, at det pragmatiske og praktiske samarbejde om miljø og klima også fremover fungerer så effektivt som muligt. Derfor er det positivt, at vi nu kan styrke vores bånd til nye og gamle samarbejdspartnere både i og uden for den offentlige sektor på regionalt og lokalt niveau,” siger Kimmo Tiilikainen, Finlands landbrugs- og miljøminister og formand for Nordisk Ministerråd for Miljø i 2016.

Det forventes, at projekterne vil resultere i klare forbedringer af miljøet og klimaet i Nordvestrusland og, indirekte, føre til forbedringer i Norden og de baltiske lande samt i Barentsregionen som helhed. Interesserede opfordres til at indsende ansøgninger om projekter og initiativer, som har til formål at:

  • mindske forureningen
  • reducere udledningen af drivhusgasser og ozonnedbrydende stoffer
  • øge biodiversiteten
  • værne om truede dyrearter
  • oprense forurenede områder og andre kilder til miljøproblemer
  • forbedre evnen til at reagere på og håndtere uforudsete miljøkatastrofer og deraf følgende nødsituationer.

Programmet finansieres af Nordisk Ministerråd og Barents Hot Spots Facility (BHSF), som er en fond, der administreres af Nordisk selskab for miljøfinansiering (NEFCO). Der gives finansiering til opbygning af netværk, informationsspredning, kapacitetsopbygning og investering i udstyr, teknologi og infrastruktur.

”NEFCO fokuserer især på miljø- og klimaudfordringer i Arktis og Barentsregionen. Eftersom samarbejdet i Barents-regionen har fokus på samarbejde på regionalt niveau, er det naturligt for os at støtte lokale tiltag, som også kan gavne 'hot spots' og andre lignende miljømæssige udfordringer med høj prioritet," siger Henrik G. Forsström, som er leder af BHSF.

Programmet bliver søsat i starten af 2017 med en indkaldelse af forslag og har til formål at støtte ikke-kommercielle miljø- og klimaprojekter, som involverer partnere fra de nordiske lande og Nordvestrusland.

Det nye program er en del af Nordisk Ministerråds seneste indsats for at øge samarbejdet med Rusland og blev vedtaget af de nordiske samarbejdsministre i starten af 2016. Læs mere på norden.org/Russia

Kontakter

Satu Reijonen
Telefon +45 33 96 02 00
E-mail sare@norden.org

Heidi Orava
Telefon +45 21 71 71 48
E-mail heor@norden.org