Handlinger tilknyttet webside

Seminar om antibiotikaresistens med Mette Gjerskov og Clement Kjersgaard

Clement Kjersgaard er ordstyrer når Mette Gjerskov, minister for fødevarer, landbrug og fiskeri i Danmark, Marit Paulsen, næstformand i Europa-Parlamentets udvalg for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter, og Martin Kolberg, næstformand i Medborger- og Forbrugerudvalget i Nordisk Råd, bringer debatten om bæredygtig sundhed ind i et nordisk perspektiv.

30.10.2011
Fotograf
Magnus Fröderberg/norden.org

Gør Norden nok for at samordne og sprede erfaringer og viden om forebyggende tiltag og sygdomsbekæmpelse? Hvordan kan vi styrke samarbejdet og sprede viden globalt om bekæmpelse af antibiotikaresistens og pandemiske sygdomme?

Henrik Wegener, direktør for Fødevareinstituttet på Danmarks Tekniske Universitet, og Björn Olsen, projektleder fra Centrum för infektionsekologi og epidemiologi, indleder seminaret om den nordiske One Health-model for bæredygtig sundhed.

Efter seminaret vil Nordisk Samarbejdsnævn for Medicinsk Forskning (NOS-M) i samarbejde med NordForsk præsentere sin hvidbog om medicinsk forskning i Norden.

Begrebet One Health stammer fra en erkendelse af at der er en sammenhæng mellem menneskers og dyrs sygdomme og miljøet. Antibiotikaresistens og pandemiske sygdomme er højaktuelle områder inden for One Health. For at forstå hvordan smitsomme sygdomme opstår og spreder sig, kræves der et helhedsperspektiv på samspillet mellem dyr, mennesker, natur og miljø.

En ekspertgruppe nedsat af Nordisk Råd mener at den nordiske One Health-model for bæredygtig sundhed skal eksporteres globalt. En vigtig platform med henblik på at sætte sagen på den europæiske dagsorden bliver det danske EU-formandskab, som begynder den 1. januar 2012. Bæredygtig sundhed skal være højt prioriteret i formandskabet, mener forskerne i gruppen.

Seminaret finder sted mandag den 31. oktober fra klokken 17.15 til 19.15 i Landstingssalen i Folketinget i København.

Arrangementet er en optakt til Nordisk Råds session som åbner tirsdag den 1. november.

Kontakter

Jenny Pentler
Telefon +45 24 69 94 45
E-mail jepe@norden.org

Heidi Orava
Telefon +45 21 71 71 48
E-mail heor@norden.org