Handlinger tilknyttet webside

Strid om den nordiske model skaber international debat

De svenske socialdemokraters ønske om at tage patent på ”den nordiske model” har vakt opmærksomhed i en række lande verden over. Debatten tages nu også op i de nordiske lande.

14.03.2012

Nordisk Råds direktør Jan Erik Enestam (th) og Nordisk Ministerråds generalsekretær Halldór Ásgrímsson (tv) mener betegnelsen ”den nordiske model” er en fællesnordisk kulturarv. Her ses de sammen med Nordisk Råds præsident Kimo Sassi.

Fotograf
Johannes Jansson/norden.org

Socialdemokraterne i Sverige ansøgte i december 2011 om patent på betegnelsen ”den nordiske model”.

I den efterfølgende debat er det blandt andet fremkommet, at man hos socialdemokraterne mener, det er godtgjort, at den særlige nordiske cocktail af velfærdsstat og markedsøkonomi primært er et resultat af arbejderbevægelsens indsats i det 20. århundrede

Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd gjorde i sidste uge indsigelse mod patentet. Her understreger man, at der er tale om et juridisk anliggende.

- Det forekommer både praktisk urimeligt og principielt forkert, at en national instans tager patent på en betegnelse, som allerede anvendes i en betydelig bredere sammenhæng på tværs af alle de nordiske lande, udtaler Nordisk Råds direktør Jan Erik Enestam og Nordisk Ministerråds generalsekretær Halldór Ásgrímsson.

Nordisk samarbejde får internationalt fokus

Betegnelsen ”den nordiske model” anvendes naturligt nok ikke mindst netop i forbindelse med det nordiske samarbejde, som Nordisk Råd (parlamentarikernes forum) og Nordisk Ministerråd (regeringernes samarbejdsforum) står i spidsen for.

Blandt andet er udtrykket brugt alene de seneste par år i knap 200 publikationer og i forbindelse med et hav af konferencer afholdt af Ministerrådet.

En række internationale medier har fokus på sagen og ikke mindst dens juridiske aspekter. Daily Telegraph i England skriver således:

“Even in our litigation-obsessed culture this is surprising: AP has reported that a trademark dispute has erupted in northern Europe over who invented the Nordic model - generally understood as a social system blending a market economy with a robust welfare system.”

Washington Post bringer en artikel om sagen, hvor de stiller spørgsmålet ”hvem skabte den nordiske model” og selv i lande som Puerto Rico dukker den op.

Debat om den nordiske model

Debatten har nu bredt sig i de nordiske lande, hvor især svenske og finske medier har taget spørgsmålet op.

Der afholdes i løbet af april også en række høringer i de nordiske parlamenter om en øget indsats for at afskaffe grænsehindringer mellem de nordiske lande, hvor spørgsmålet om den nordiske model ligeledes kan tænkes at komme op.

Kontakter

Bodil Tingsby
Telefon +45 33 96 03 57
E-mail bot@norden.org