Handlinger tilknyttet webside
Indholdet er ikke tilgængeligt på dit valgte sprog. Vi viser det istedet på Norsk

Unik nordisk studie av tarmkreft ved hjelp av felles biobankregister

Nordiske forskere innleder nå et grenseoverskridende samarbeid om forskning på tarmkreft i pilotstudien Joint Nordic Biobank Research Infrastructure. Ved å dele informasjon og infrastruktur med sine nordiske forskerkolleger i et felles biobankregister, kan forskerne øke vår kunnskap om årsakene til tarmkreft.

04.07.2011
Fotograf
Johannes Jansson/norden.org

Tarmkreft er en av de vanligste krefttypene og et folkehelseproblem i de nordiske landene. Både gener og miljø kan være årsaker til at man utvikler denne sykdommen.  En tidlig diagnose kan bidra til å bedre pasientens prognose, og bred forskning er nødvendig for å få til dette. Hvert enkelt land i Norden har imidlertid ikke nok tilfeller av tarmkreft til at vi kan drive storskala forskning nasjonalt, men slår vi oss sammen på dette feltet, får vi en unik mulighet til å øke vår kunnskap om denne sykdommen.

Et stort tverrfaglig nettverk av nordiske eksperter vil nå samarbeide for å finne ut hvordan vi kan identifisere årsakene til tarmkreft på en best mulig måte. Infrastrukturen i Norden er lik nok til at biobank-basert forskning kan implementeres ikke bare på nasjonalt, men også på nordisk nivå i stor skala.

Les hele artikkelen her.

Kontakter

Gunnel Gustafsson
Telefon + 47 46 95 10 44
E-mail gunnel.gustafsson@nordforsk.org