Handlinger tilknyttet webside

Vigtigt at få indvandrerkvinder ind på arbejdsmarkedet

De nordiske ligestillingsministre er enige om, at det er nødvendigt at iværksætte tiltag, som kan få indvandrerkvinder i arbejde. – Deltagelse på arbejdsmarkedet er nøglen til selvforsørgelse og integration for indvandrerkvinder, og det er derfor et tema, som har høj prioritet i det nordiske samarbejde, siger Norges børne- og ligestillingsminister, Solveig Horne.

09.05.2017

De nordiske ligestillingsministre og Nordisk Ministerråds generalsekretær mødtes på Hurtigruten i Norge den 8.-9. maj 2017. Solveig Horne var mødeleder.

Ministermødet fandt sted om bord på Hurtigruten mellem Svolvær og Tromsø i Norge og blev ledet af ligestillingsminister Solveig Horne, eftersom Norge har formandskabet i Nordisk Ministerråd i 2017.

– Det vigtigste ligestillingsspørgsmål i Norden i dag er ligestilling for kvinder i visse etniske minoritetsmiljøer, som i dag ikke har mulighed for at deltage i samfundet på lige fod med mændene. Her mener jeg, at det er vigtigt også at inddrage mændene i dialogen. Mænd, og ikke mindst fædre, har afgørende betydning for accepten af vores ligestillingsværdier. Der kan opstå en konflikt mellem patriarkalske kulturer og vores nordiske frihedssamfund, som er vigtig at diskutere, siger Danmarks ligestillingsminister Karen Ellemann.

Arbejde er nøglen til god integration

De øvrige deltagere på mødet var Islands ligestillingsminister Þorsteinn Víglundsson, Grønlands ligestillingsminister Sara Olsvig, Færøernes ligestillingsminister Eyðgunn Samuelsen og embedsmænd fra Finland og Sverige samt Nordisk Ministerråds generalsekretær Dagfinn Høybråten. 

– Arbejde er uden tvivl en afgørende nøgle til god integration. Ministerrådet vil bidrage til udveksling af bedste praksis og opbygning af viden gennem Integrationsprogrammet og den clearingcentral, som for nylig er blevet etableret i regi af Nordens Velfærdscenter, siger Dagfinn Høybråten.

Overordnede fællestræk i de nordiske lande

– Kvinder med indvanderbaggrund i de nordiske lande er kendetegnet ved en række overordnede fællestræk: De har den laveste beskæftigelsesgrad, den laveste indkomst, det laveste uddannelsesniveau og er overrepræsenterede i overførselsindkomststatistikken, siger Sylo Taraku, som er rådgiver i tænketanken Tankesmien Agenda og medlem af Brochmann II-udvalget.

Taraku har skrevet et notat om integration af kvinder med indvandrerbaggrund for Nordisk Ministerråd på opdrag af Børne- og ligestillingsministeriet i Norge.

Selvom den aktuelle beskæftigelsessituation for indvandrerkvinder ser noget dyster ud, er han alligevel optimistisk.

– Der er stor social mobilitet blandt kvindelige efterkommere af indvandrere. På visse områder, såsom uddannelse, klarer de sig bedre end mændene, siger Sylo Taraku, som holdt åbningstalen på mødet.

Konference om hadefulde ytringer

Den 21. juni inviterer børne- og ligestillingsminister Solveig Horne til en international konference om hadefulde ytringer.

– Jeg er glad for, at vi på ministermødet fik diskuteret, hvordan vi kan modarbejde hadefulde ytringer. Det er en udfordring, som vi står overfor i alle de nordiske lande. Ytringsfriheden er helt central og noget, vi skal værne om. Samtidig ved vi, at hadefulde ytringer kan have alvorlige konsekvenser for individer, grupper og samfundet som helhed, siger Horne. 

Kontakter

Julia Fäldt Wahengo
Telefon +45 29 69 29 13
E-mail julwah@norden.org

Frøydis Johannessen
Telefon +45 21 71 71 44
E-mail frjo@norden.org