Handlinger tilknyttet webside

Om Analys Norden

Analys Norden er en netpublikation fra Nordisk Ministerråd, som giver et hurtigt overblik over og en god indsigt i den politiske debat i Norden.

Udvalgte skribenter med en særlig viden om den politiske arena i deres hjemland analyserer og fortolker i hvert nummer nogle aktuelle problemstillinger.

Dette sker ud fra en national vinkel i forhold til emner som berører alle de nordiske lande.

Analys Norden er et godt supplement til de daglige nyheder på norden.org og vil, set med nordiske øjne, gå et spadestik dybere end dagspressen.

Skribenterne står selv for indholdet af teksterne, men redaktionen i Nordisk Ministerråd udvælger fortløbende temaer, som er af interesse for offentligheden i de nordiske lande.

Skribenter: Aslak Bonde (NO), Eva Franchell (SE), Markku Heikkilä (FI), Ragnhildur Sverrisdóttír (IS), Thomas Larsen (DK) – vi vil også bringe indlæg fra skribenter i Bruxelles samt fra en række nordiske institutioner.

Analys Norden:

  •  giver dybtgående analyser af det politiske liv og samfundsdebatten i Norden
  •  udkommer seks gange om året – abonnementet er gratis
  •  skrives af udvalgte skribenter fra de fem nordiske lande
  •  udkommer på skandinavisk, islandsk og finsk

Redaktionen

Redaktør: Michael Funch

Kontakt

Michael Funch
E-mail:

Søg i Analys Norden