Handlinger tilknyttet webside

Tema

Den nordiske model under pres
Den samfundsmodel, de nordiske lande har udviklet gennem de sidste hundrede år, er under pres. Den økonomiske krise truer velfærden og den globale konkurrence skærpes. Men er den såkaldte nordiske model en del af løsningen eller en del af problemet? Og hvad er egentlig "The Nordic Way"? Det ser Analys Norden på i sit sidste nummer, som samler en række af tidskriftets tidligere temaer i en analyse af selve kernen i "det nordiske".
Klimakrisen ude i kulden?
COP15 i København spøger stadig i kulissen og nu går det løs igen på COP17 i Sydafrika. Den globale klimakrise er langt fra løst, men tilsyneladende glemt af medierne. Hvor står de nordiske lande op til COP17 og hvilke tiltag har man gjort siden COP15? Det ser Analys Norden på i årets sidste temanummer.
Politisk ekstremisme i Norden
Vi er vant til at opleve politisk vold på afstand - som et udtryk for en omgangsform, der er fjern fra nordiske traditioner. Men de senere år er den politiske ekstremisme i stigende grad kommet til udtryk også i de nordiske lande - senest og værst ved tragedien i Norge sommeren 2011. Dette nummer af Analys Norden diskuterer denne udvikling og de konsekvenser den kan have for de åbne nordiske samfund.
Transportpolitik i Norden: Åbne grænser eller lukkede netværk?
Det nordiske ministerråd for transportpolitik blev nedlagt for nogle år siden, men transport og trafik på tværs af grænserne er mere omfattende end nogensinde. Hvilke hensyn vejer tungest, når landene træffer transportpolitiske beslutninger? Tænker man primært lokalt eller på tværs af grænserne og er der større projekter på vej, som kan binde Norden mere sammen? Analys Norden ser på transportpolitikken i de nordiske lande.
Kampen om Arktis
Sneen smelter og skibstrafikken øges. Klimaet ændrer sig og udvindingen af naturressourcer forstærkes. Men hvor er Arktis på vej hen og hvilken rolle spiller de nordiske lande i kapløbet om en plads i midnatssolen? Analys Norden ser på sagen i sit juninummer.
Kan bæredygtighed betale sig?
Er der sammenhæng mellem de nordiske landes målsætning om at skabe grøn vækst og ønsket om at sikre en bæredygtig udvikling? Eller er det grønne bare et tyndt lag fernis på væksttænkningen? Analys Norden ser på den grønne dagsorden i Norden og spørger, om vi har råd til både at skabe bæredygtighed og vækst - eller råd til andet?
Energisamarbejde i Norden – nød eller lyst?
De nordiske lande har et stort samarbejde på energiområdet, ikke mindst indenfor elsektoren. Men hvor er samarbejdet på vej hen? Er det en simpel nødvendighed på fremtidens energimarked og hvor langt er landene indstillet på at strække det? Analys Norden kaster lys over energidebatten i de nordiske lande.

Kontakt

Michael Funch
E-mail:

Søg i Analys Norden