Handlinger tilknyttet webside

Nordens historie

Nordens historie fra vikingetiden til i dag.
Norden – en europæisk region fra vikingetiden til i dag.
Med kristningen i 1000-tallet blev Norden en europæisk region og de tre kongeriger, Danmark, Norge og Sverige, som tilsammen omfattede det det vi i dag kalder Norden, blev til.
Middelalderen: Tre riger og én union (cirka 1050-1500)
Via handelen blev Norden mere og mere integreret i Europa og samfundet blev mere lig det kontinentaleuropæiske. I senmiddelalderen var hele Norden politisk forenet i den løse Kalmarunion.
Tidlig moderne tid: To nordiske stater (cirka 1500-1800)
Kalmarunionen gik i opløsning og de to nye stater, Danmark-Norge og Sverige, gjorde deres bedste for at tilintetgøre hinanden i stadige krige om at blive Nordens stormagt. I længden måtte de dog begge acceptere rollen som europæiske småstater.
Industrialisering, demokratisering og nationalisering (cirka 1810-1920).
Befolkningstilvækst og industrialisering forandrede Europa og Norden i 1800-tallet. Nye samfundsgrupper drev det politiske system i retning af demokrati. Storpolitik og nationalisme skabte forudsætningerne for Norges, Finlands og Islands selvstændighed.
Fem velfærdsstater i en global verden (cirka 1920 til i dag)
Statsligt garanteret velfærd blev ledestjernen for politikken i det højt industrialiserede Norden i 1900-tallet. Under verdenskrigene og den kolde krig blev de fem små stater tvunget til besværlige balanceakter, men de har bevaret deres selvstændighed og udviklet deres fredelige demokratier. I dag stilles de over for nye udfordringer i en stadig mere globaliseret verden.
Litteratur om Nordens historie
Vil du vide mere om Nordens historie? Her finder du en liste over udvalgt litteratur om Norden og de nordiske landes historie.

Kontakt

Marita Hoydal
Telefon: 0045 29692915
E-mail: