Skatt på Åland

Den allmänna regeln är att man betalar skatt i det land man arbetar i, men det finns dock gott om undantag till den regeln. I det här avsnittet hittar du information om allmän och begränsad skattskyldighet på Åland, olika skatter, skattekort, skattedeklaration samt situationer då arbetsgivaren kommer från ett annat land än Finland eller en finsk arbetsgivare skickar ut en arbetstagare till ett annat nordiskt land.

Indholdet er ikke tilgængeligt på dit valgte sprog. Vi viser det istedet på Svensk

Bor du utomlands men arbetar i Åland/Finland högst 6 månader? Beskattningen har ändrats från 1.1.2014. Nu kan du betala dina skatter med antingen ett progressivt skattekort eller ett källskattekort. Tidigare togs det alltid ut källskatt om arbetet varade en kortare tid än 6 månader. Allt om detta hittar du på denna sida: Beskattning av arbetstagare som kommer till Finland från utlandet?

Generell information om skatter, skattekort etc på Åland hittar man på Skatt i Finland.

I detta avsnitt berörs de särdrag som gäller angående åländska avdrag.

Åländska avdrag

Alla som är allmänt skatteskyldiga på Åland samt de som är begränsat skatteskyldiga på Åland och antingen får pension från Finland eller uppfyller 75%-regeln har rätt att i kommunalbeskattningen göra de åländska avdragen.

De åländska avdragen är avdrag för arbetsbostad, studieavdrag, studielåneavdrag samt avdrag för sjukdomskostnader. Mer information fås på Ålands skattebyrå eller på skattedeklarationsblanketten "Ålandsbilagan" Bilageblankett 17, 3017r. Avdragen kan antingen yrkas på skattedeklarationsblanketten "Ålandsbilagan" eller direkt på skatteförvaltningens webbtjänst.

Avdrag för arbetsbostad

Avdrag för arbetsbostad beviljas den som bor i en åländsk kommun och arbetar i en annan om resan till arbetet förutsätter användandet av frigående färja och restiden tur och retur överstiger 3 timmar. Bostaden i arbetskommunen skall vara en hyresbostad.

Studieavdrag

Studieavdrag beviljas per termin till den som har fått undervisning på grundskolenivå eller studerat på heltid vid en högskola eller annan läroanstalt.

Studielåneavdrag

Studielåneavdrag beviljas den som amorterar på ett studielån för vilket Ålands landskapsregering beviljat landskapsborgen. Avdraget beviljas endast för lån som lyfts för studier som har inletts före den 1.8.2005. Om studierna har inletts senare kan man istället ha rätt till studielåneavdrag enligt inkomstskattelagen §127d.

Sjukdomskostnader

Avdrag för sjukdomskostnader beviljas till den del FPA eller något försäkringsbolag inte har ersatt kostnaderna för läkarbesök, sjukhusvistelse, tandläkare. Avdraget beviljas även för resor till läkare, mediciner med 9% moms, glasögon och linser samt batterier till hörapparat.

Hallo Norden

Anbefalede artikler (9)

Skal du flytte til et andet nordisk land for at arbejde eller studere? Hallo Norden, Nordisk Ministerråds informationstjeneste, hjælper dig på vej!

Jobsøgning i Norge

Her kan du finde information om jobsøgning i Norge og information om hvor du finder jobannoncer.

Bolig i Norge

Her finder du information om det norske boligmarked. Du kan både læse om leje og køb af bolig samt ...

Jobsøgning på Island

Her kan man finde oplysninger om jobsøgning og om mulighederne for at få ...

Jobsøgning i Sverige

Her kan du læse om jobsøgning i Sverige og om hvordan du i tre måneder kan få dagpenge fra dit ...

Bolig i Sverige

Her kan du læse om de forskellige boligformer i Sverige og om skattepligtig fortjeneste ved salg af ...

Bolig på Island

Her kan du finde oplysninger om boligsystemet på Island, om køb, leasing og leje af bolig.

Jobsøgning i Grønland

Det grønlandske arbejdsmarked er specielt. De fleste jobs findes indenfor det offentlige eller i de ...

Jobsøgning på Færøerne

På denne side er der tips til steder, hvor du kan søge job på Færøerne.

Flytte fra Danmark til udlandet

Læs her om de vigtigste ting du skal tænke på når du planlægger at flytte fra Danmark til et andet ...

Kontakt

Kontakt Hallo Norden

Hvis du har spørgsmål om at flytte, arbejde eller studere i Norden, kan du bruge Hallo Nordens spørgeformular.