Flytte fra Danmark til udlandet

Læs her om de vigtigste ting du skal tænke på når du planlægger at flytte fra Danmark til et andet nordisk land.

Anmeld flytning til folkeregisteret

Hvis du skal flytte til udlandet, skal du før du rejser anmelde flytning til folkeregisteret i den kommune hvor du er tilmeldt. Alle der flytter til udlandet, skal registreres som udrejst i folkeregistret.

Du skal anmelde flytning til folkeregisteret senest fem dage efter flytningen. Hvis du ikke anmelder flytning, kan du få en bøde.

Ophold på mindre end seks måneder

Hvis du ikke opholder dig mere end seks måneder i udlandet, kan du bede folkeregisteret om fortsat at være registreret med bopæl i Danmark.

Det kræver dog normalt at du har fuld rådighed over din danske bolig i hele perioden. Det har du ikke hvis boligen er fremlejet, lånt eller lejet ud.

Hvis du ikke har fuld rådighed over boligen, kan kommunen dog lave en konkret vurdering af om du kan blive boende, og altså stadig være registreret med bopæl i Danmark.

Hjemme i weekender og ferier

Hvis du på grund af arbejde opholder dig mere end seks måneder i udlandet, men tilbringer hovedparten af weekender, fridage og ferier på din bopæl i Danmark, har du også ret til at forblive registreret her i landet.

Samme regel gælder for din ægtefælle/samlever og børn hvis de er fulgt med til udlandet.

Flytning til et andet nordisk land

Når du flytter til Norge, Sverige, Finland, Island eller Færøerne fra Danmark, skal du før afrejsen anmelde flytning til folkeregisteret i den kommune hvor du er tilmeldt.

Du skal også anmelde tilflytning i det andet nordiske land til den lokale registreringsmyndighed inden for den tidsfrist der gælder for anmeldelse af flytning i det pågældende land.

Du skal medbringe legitimation, herunder dokumentation for dit statsborgerskab (pas), og oplyse dit personnummer og din tidligere adresse i Danmark.

Folkeregisteret i den kommune du er flyttet fra i Danmark, kan først registrere dig som udrejst af landet når de har fået besked fra folkeregisteret i tilflytningskommunen om at du nu er registreret dér.

Når du flytter mellem de nordiske lande, er du omfattet af en internordisk folkeregistreringsaftale som er indgået mellem de nordiske lande. Denne aftale betyder at du kun skal være registreret ét sted i Norden.

Anmeld flytning til posten

Du skal anmelde din flytning til postvæsenet. Det kan du gøre med NemID på ePosthuset. Hvis du ikke har NemID, eller af anden grund ikke kan benytte ePosthuset, kan du kontakte Post Nords kundeservice på flyt@postnord.com

Skat

Du skal oplyse SKAT om at du er flyttet til udlandet. Du kan læse nærmere om dette på SKATs netsted.

Social sikring og sygesikring

Hvis du flytter til udlandet for at arbejde og ikke længere har adresse i Danmark, er du heller ikke tilknyttet folkeregisteret.

Dermed ophører din sociale sikring i Danmark, og du skal aflevere dit sundhedskort til kommunen. Du er heller ikke socialt sikret under eksempelvis ferieophold i Danmark.

Danmark har indgået en aftale om social sikring med de øvrige nordiske lande, EØS og en række andre lande.

den nordiske socialforsikringsportal kan du læse om den sociale sikring i de nordiske lande. Hvis du flytter, tager arbejde eller studerer i et andet nordisk land, kan du på portalen se hvilke regler der gælder for dig. Der findes også information om de forskellige ydelser som du kan have ret til.

A-kasse og dagpenge

Hvis du skal flytte fra Danmark til et andet land i Norden, kan du tage dine opsparede dagpengerettigheder med dig.

Hvis du har været medlem af en dansk a-kasse, kan du overføre de danske forsikrings- og arbejdsperioder til arbejdsløshedsforsikringen i et andet nordisk land.

Den periode du været forsikret i en dansk a-kasse, tælles med i beregningen af hvornår du har ret til dagpenge i det andet nordiske land.

Ønsker du at få medregnet dine forsikrings- og arbejdsperioder til en arbejdsløshedsforsikring i et andet EØS-land, skal du have en attest på dem. A-kassen udsteder attesten der hedder dokument PD U1. Du skal bruge blanketten EØS 4 til at ansøge om attesten.

Bil

Hvis du flytter til udlandet og har bil, kan du ofte få refunderet en del af den danske registreringsafgift. Det kan du læse mere om hos SKAT.

Flere oplysninger

Du kan få flere oplysninger om flytning til udlandet ved at kontakte folkeregistreret i din kommune.

Du kan også læse mere i SKAT's pjece "Skatten - når du flytter til udlandet" på skat.dk

Læs mere om at flytte til Sverige hos den dansk-svenske grænsetjeneste Øresund Direkt.

Læs om at søge job eller studere i EU på eures.dk.

Hallo Norden

Anbefalede artikler (9)

Skal du flytte til et andet nordisk land for at arbejde eller studere? Hallo Norden, Nordisk Ministerråds informationstjeneste, hjælper dig på vej!

Jobsøgning i Norge

Her kan du finde information om jobsøgning i Norge og information om hvor du finder jobannoncer.

Bolig i Norge

Her finder du information om det norske boligmarked. Du kan både læse om leje og køb af bolig samt ...

Jobsøgning i Island

Her kan man finde oplysninger om jobsøgning og om mulighederne for at få ...

Jobsøgning i Sverige

Læs om jobsøgning, dine rettigheder på arbejdsmarkedet og om hvordan du søger arbejde i Sverige med ...

Bolig i Sverige

Her kan du læse om de forskellige boligformer i Sverige og om skattepligtig fortjeneste ved salg af ...

Bolig på Island

Her kan du finde oplysninger om boligsystemet på Island, om køb, leasing og leje af bolig.

Jobsøgning i Grønland

Det grønlandske arbejdsmarked er specielt. De fleste jobs findes indenfor det offentlige eller i de ...

Jobsøgning på Færøerne

På denne side er der tips til steder, hvor du kan søge job på Færøerne.

Flytte fra Danmark til udlandet

Læs her om de vigtigste ting du skal tænke på når du planlægger at flytte fra Danmark til et andet ...

Kontakt

Kontakt Hallo Norden

Hvis du har spørgsmål om at flytte, arbejde eller studere i Norden, kan du bruge Hallo Nordens spørgeformular.