Toldregler på Færøerne

Her finder du information om, hvor du skal henvende dig for oplysninger om told.

Hvis du kommer til Færøerne fra udlandet er der begrænsninger på, hvor meget du kan medbringe af toldfrit spiritus, cigaretter, perfume osv.  På TAKS hjemmeside (skat på Færøerne) findes en liste over, hvor meget du må medbringe af disse toldvarer.  

Alt flyttegods til Færøerne, som er nyere end ½ år, er toldpligtigt.

Almindelige genstande, tøj o.l. er toldfrie varer.

Det er ulovligt at have tobak, spiritus og madvarer med som flyttegods.

Hvis du har flyttegods med til Færøerne skal du udfylde et flyttegodsbevis, som ligger på TAKS' hjemmeside.

Til toldmyndighederne skal du aflevere en pakkeliste over indholdet i bagage, container osv. og et bevis fra tilflytningskommunen om flytning.

Våben

Du kan medbringe glatløbet haglgevær, luftgevær og luftpistol med til Færøerne uden special tilladelse. Andre våben må ikke indføres. 

Du kan dog søge politiet  på Færøerne om undtagelse for at få andre våben med ind. 

Kontakt TAKS (skat) for yderligere oplysninger om regler for flyttegods.

Hallo Norden

Anbefalede artikler (9)

Skal du flytte til et andet nordisk land for at arbejde eller studere? Hallo Norden, Nordisk Ministerråds informationstjeneste, hjælper dig på vej!

Jobsøgning i Norge

Her kan du finde information om jobsøgning i Norge og information om hvor du finder jobannoncer.

Bolig i Norge

Her finder du information om det norske boligmarked. Du kan både læse om leje og køb af bolig samt ...

Jobsøgning i Island

Her kan man finde oplysninger om jobsøgning og om mulighederne for at få ...

Jobsøgning i Sverige

Læs om jobsøgning, dine rettigheder på arbejdsmarkedet og om hvordan du søger arbejde i Sverige med ...

Bolig i Sverige

Her kan du læse om de forskellige boligformer i Sverige og om skattepligtig fortjeneste ved salg af ...

Bolig på Island

Her kan du finde oplysninger om boligsystemet på Island, om køb, leasing og leje af bolig.

Jobsøgning i Grønland

Det grønlandske arbejdsmarked er specielt. De fleste jobs findes indenfor det offentlige eller i de ...

Jobsøgning på Færøerne

På denne side er der tips til steder, hvor du kan søge job på Færøerne.

Flytte fra Danmark til udlandet

Læs her om de vigtigste ting du skal tænke på når du planlægger at flytte fra Danmark til et andet ...

Kontakt

Kontakt Hallo Norden

Hvis du har spørgsmål om at flytte, arbejde eller studere i Norden, kan du bruge Hallo Nordens spørgeformular.