Børnetilskud

Børnefamilier på Island har ret til børnetilskud, men også til andre former for støtte, hvis barnet har brug for særlig omsorg. Desuden ydes der almindelig støtte og rabatter, som man kan læse om her.

Børnetilskud udbetales fra et år efter et barn bliver født eller flytter til landet, og ophører det år, hvor barnet fylder 18 år.

Der skal ikke søges om børnetilskud, men størrelsen afhænger af indkomsten og fastsættes efter hvert års skatteansættelse. Dog er et vist beløb for børn under 7 år uafhængigt af indkomsten.

Tilskuddet udbetales fire gange om året. De to første gange, 1. februar og 1. maj, udbetales det beløb, der er beregnet på forhånd, og de to sidste gange, 1. august og 1. november, betales restbeløbet, idet tilskuddets totalbeløb bliver udregnet pr. 1. august.

Forældre, der flytter med deres barn til et andet nordisk land, kan have ret til at få børnetilskud i op til et år efter flytningen. Beløbet udregnes da i forhold til den del af indkomståret, hvor de var bosat på Island. Når der samtidig udbetales børnetilskud i de øvrige nordiske lande, kan det forekomme, at forældrene modtager tilskud fra to lande på samme tid, selv om det så dækker to forskellige perioder.

Det kan medføre, at forældre, der flytter til Island fra et andet nordisk land, kan komme i den situation, at de må undvære børnetilskud fra den dag, de flytter til landet, og til det følgende års skattefastsættelse, hvor udbetalingen af det islandske børnetilskud begynder. Nærmere informationer kan findes på det nordiske skattenet Nordisk eTax.

Anden støtte til børnefamilier

Udover børnetilskud yder Statens Forsikringsinstitut forskellige former for støtte til børnefamilier. Denne støtte kan opdeles i almindelig bistand til forældre i forbindelse med deres børn og særlig bistand til forældre, der har bestemte problemer at slås med.

Den almindelige bistand består bl.a. i lavere betaling for lægehjælp, tilskudsordninger for børn, barnepension, rabatkort og rabat på visse former for tandlægebehandling.

Gennem den særlige bistand søger man at komme forældre til undsætning, hvis et barn har alvorlige problemer at slås med, såsom handicap, langvarig sygdom, udviklingsforstyrrelser og adfærdsforstyrrelser. Hjælp fra Statens Forsikringsinstitut kan bestå i betaling for omsorgsydelser, omsorgskort, fysioterapi, taleundervisning, hjemmesygepleje, dækning af rejseudgifter, dækning af udgifter til rekreationsophold, medicinkort og hjælpemidler. Der gælder bestemte regler og betingelser for hver type af bistand. Nærmere oplysninger kan findes på Statens Forsikringsinstituts hjemmeside.

Hallo Norden

Anbefalede artikler (9)

Skal du flytte til et andet nordisk land for at arbejde eller studere? Hallo Norden, Nordisk Ministerråds informationstjeneste, hjælper dig på vej!

Jobsøgning i Norge

Her kan du finde information om jobsøgning i Norge og information om hvor du finder jobannoncer.

Bolig i Norge

Her finder du information om det norske boligmarked. Du kan både læse om leje eller køb af bolig, ...

Jobsøgning på Island

Her kan man finde oplysninger om jobsøgning og om mulighederne for at få ...

Jobsøgning i Sverige

Her kan du læse om jobsøgning i Sverige og om hvordan du i tre måneder kan få dagpenge fra dit ...

Bolig i Sverige

Her finder du information om hvordan du finder en bolig og hvorfor du bør sælge din bolig i ...

Bolig på Island

Her kan du finde oplysninger om boligsystemet på Island, om køb, leasing og leje af bolig.

Jobsøgning i Grønland

Det grønlandske arbejdsmarked er specielt. De fleste jobs findes indenfor det offentlige eller i de ...

Jobsøgning på Færøerne

På denne side er der tips til steder, hvor du kan søge job på Færøerne.

Flytte fra Danmark til udlandet

Læs her om de vigtigste ting du skal tænke på når du planlægger at flytte fra Danmark til et andet ...

Kontakt

Kontakt Hallo Norden

Hvis du har spørgsmål om at flytte, arbejde eller studere i Norden, kan du bruge Hallo Nordens spørgeformular.