Børnetilskud i Island

Børnefamilier i Island kan have ret til børnetilskud, men også til andre former for offentlige ydelser, hvis barnet har brug for særlig støtte. Desuden ydes der almindelig støtte og forskellige former for refusion, som du kan læse om her.

Børnetilskud udbetales fra et år efter at et barn bliver født eller flytter til Island, men ophører det år, hvor barnet fylder 18 år.

Der skal ikke søges om børnetilskud, men størrelsen afhænger af indkomsten og beregnes ud fra hvert års skattefastsættelse. Dog er et vist beløb for børn under 7 år uafhængigt af indkomsten.

Tilskuddet udbetales fire gange om året. De to første gange, 1. februar og 1. maj, udbetales det beløb, der er beregnet på forhånd, og de to sidste gange, 1. juli og 1. oktober, udbetales restbeløbet.

Forældre, der flytter med deres børn til et andet nordisk land, kan have ret til at modtage børnetilskud i op til et år efter flytningen. Beløbets størrelse udregnes i forhold til den del af indkomståret, hvor de var bosat i Island. Eftersom børnetilskud udbetales løbende i de andre nordiske lande, kan det godt forekomme, at forældrene modtager tilskud fra to lande samtidig, selv om det så dækker to forskellige perioder.

Dette kan medføre, at forældre, der flytter til Island fra et andet nordisk land, kan komme i den situation, at de må undvære børnetilskud fra den dag, de flytter til landet, og frem til det følgende års skattefastsættelse, hvor udbetalingen af det islandske børnetilskud begynder. Nærmere information kan fås på det nordiske skattewebsite NordiskeTax.

Andre former for støtte til børnefamilier

Udover børnetilskud yder Statens Forsikringsinstitut forskellige former for støtte til børnefamilier. Denne støtte kan opdeles i almindelig bistand til forældre i forbindelse med deres børn og så særlig bistand til forældre, hvis børn har bestemte vanskeligheder at slås med.

Den almindelige støtte består bl.a. i lavere betaling for lægehjælp, tilskudsordninger for børn, barnepension, rabatkort og refusion af bestemte former for tandbehandling.

Gennem den særlige støtte søger man at komme forældre til undsætning, hvis et barn har alvorlige vanskeligheder at slås med, såsom handicap, langvarig sygdom, udviklingsforstyrrelser eller adfærdsforstyrrelser. Hjælpen fra Statens Forsikringsinstitut kan bestå i betaling for omsorgsydelser, udstedelse af omsorgskort, støtte til fysioterapi, taleundervisning, hjemmesygepleje, dækning af rejseudgifter, dækning af udgifter til rekrationsophold, medicinkort og hjælpemidler. Der gælder bestemte regler og betingelser for hver type af bistand. Nærmere information kan fås på Statens Forsikringsinstituts website.

Hallo Norden

Anbefalede artikler (9)

Skal du flytte til et andet nordisk land for at arbejde eller studere? Hallo Norden, Nordisk Ministerråds informationstjeneste, hjælper dig på vej!

Jobsøgning i Norge

Her kan du finde information om jobsøgning i Norge og information om hvor du finder jobannoncer.

Bolig i Norge

Her finder du information om det norske boligmarked. Du kan både læse om leje og køb af bolig samt ...

Jobsøgning i Island

Her kan man finde oplysninger om jobsøgning og om mulighederne for at få ...

Jobsøgning i Sverige

Læs om jobsøgning, dine rettigheder på arbejdsmarkedet og om hvordan du søger arbejde i Sverige med ...

Bolig i Sverige

Her kan du læse om de forskellige boligformer i Sverige og om skattepligtig fortjeneste ved salg af ...

Bolig på Island

Her kan du finde oplysninger om boligsystemet på Island, om køb, leasing og leje af bolig.

Jobsøgning i Grønland

Det grønlandske arbejdsmarked er specielt. De fleste jobs findes indenfor det offentlige eller i de ...

Jobsøgning på Færøerne

På denne side er der tips til steder, hvor du kan søge job på Færøerne.

Flytte fra Danmark til udlandet

Læs her om de vigtigste ting du skal tænke på når du planlægger at flytte fra Danmark til et andet ...

Kontakt

Kontakt Hallo Norden

Hvis du har spørgsmål om at flytte, arbejde eller studere i Norden, kan du bruge Hallo Nordens spørgeformular.