Bolig på Island

Her kan du finde oplysninger om boligsystemet på Island, om køb, leasing og leje af bolig.

Køb af bolig

Nordiske statsborgere kan købe en bolig på Island på basis af reglerne om fri bevægelighed, ret til bosættelse og serviceydelser for statsborgere i de lande, der er omfattet af EØS-traktaten.

En særlig fond, Boliglånefonden, yder lån på op til 80% af købsprisen på bolig til eget brug. Der findes god information om betingelserne for ydelse af lån på Boliglånefondens hjemmeside.

Statsborgere i lande inden for EØS-området kan købe sig en bolig med lån fra Boliglånefonden, blot skal bestemte basale økonomiske betingelser være opfyldt. Derudover er det i visse tilfælde muligt at få lån hos banker til at finansiere køb af bolig. Disse lån kan udgøre mere end 80% af boligens købspris.

De, der køber eller bygger egen bolig og optager lån til formålet, kan få rentetilskud, der beregnes ud fra den betalte renteudgift, samt boligejerens indkomst og formue. Det er skattemyndighederne, der beregner rentetilskuddet og udbetaler det.

Lejeboliger og bopælsret

De studerendes organisationer ved de fleste højere uddannelser ejer boliger, der lejes ud til de uddannelsessøgende, der studerer ved de pågældende uddannelsesinstitutioner. Nærmere oplysninger kan bl.a. fås på følgende hjemmesider: Fésta, Studentagarðar og Byggingarfélag námsmanna.

Den mest almindelige måde at finde sig en bolig på er via annoncer på avisernes hjemmesider. Efterspørgselen er ofte stor, og derfor er det klogt at tage kontakt, straks efter at en annonce dukker op. På Morgunblaðiðs hjemmeside er der en særlig spalte med annoncer om lejeboliger, og på hjemmesiden Vísir findes der annoncer om lejeboliger i spalten med rubrikannoncer. Ude på landet kan regionalaviserne være en god kanal til annoncer om boliger. Derudover findes der en række firmaer, der driver boligformidling. Her kan man f.eks. kigge på hjemmesiderne Leigumiðstöð Hafnarfjarðar og nágrennis, Nýtt hemili, Leigulistinn, kassi.is, Húsaleiga.is, Tilleigu.is.

De, der lejer en bolig og har en tinglyst lejekontrakt på mindst 6 måneder, kan søge om huslejetilskud hos den kommune, de bor i. Betingelserne for tildeling af tilskud er bl.a., at boligen som et minimum skal bestå af et værelse foruden køkken og badeværelse/toilet. Det er kommunen, der står for udbetaling af tilskuddet. Beløbet udregnes bl.a. ud fra lejens størrelse, indkomst og familiens størrelse.

Hos Velfærdsministeriet kan du få information om husleje, f.eks. om udformning af lejekontrakter, almindelige regler angående opsigelse af lejekontrakt samt om aflevering af lejebolig.

En anden boligform er bopælsret i andelsboligforeninger.

Andelsboligforeningen Búseti opfører og sælger ejendomme med bopælsret på Island. Kun medlemmer af Búseti kan købe bopælsret. Den månedlige leje er gennemgående lavere end på det almindelige lejemarked.

Andelsboligforeningen Búmenn sælger ligeledes ejendomme med bopælsret, men disse er udelukkende tiltænkt dem, der er 50 år eller ældre.

På Nordlandet drives andelsboligforeningen Búseti á Norðurlandi.

Huslejetilskud

Beboere i en lejebolig, som har folkeregisteradresse på Island, kan have ret til huslejetilskud fra den kommune de bor i, forudsat at bestemte betingelser er opfyldt. Ansøgning om huslejetilskud skal indgives til den pågældende kommune. Der stilles krav om, at ansøgeren har folkeregisteradresse i boligen, medmindre det drejer sig om en studerende, der tager sin uddannelse i en anden kommune, eller en enkeltperson, der som følge af sygdom er nødt til i en periode at bo i en anden kommune. Udenlandske statsborgere kan have ret til huslejetilskud, hvis de opfylder kravet om folkeregisteradresse,

Der udbetales normalt ikke huslejetilskud, hvis det drejer sig om leje af et værelse med fælles adgang til køkken og toilet, og heller ikke i forbindelse med lejligheder i erhvervsejendomme, medmindre det her drejer sig om et studenterkollegium, en kostafdeling på en skole eller en fællesbolig for invalider. Desuden udbetales der ikke huslejetilskud, hvis lejekontrakten gælder for en periode kortere end 6 måneder; hvis ansøgeren eller en der bor i boligen sammen med ham eller hende er i familie med en udlejer der bor i samme hus; eller hvis ansøgeren eller en der bor i boligen sammen med ham eller hende, har ret til rentetilskud.

Huslejetilskud udregnes ud fra lejebeløbet, familiemæssige forhold, formue og indkomst. Huslejetilskud er skattefrit, men der skal oplyses om det i selvangivelsen. En regnefunktion samt nærmere information om boligtilskud kan man finde på Velfærdsministeriets hjemmeside samt hos kommunerne.

I nogle kommuner tildeles der særligt boligtilskud. Det ydes først og fremmest til personer, der har økonomiske og/eller sociale vanskeligheder. Disse tilskud skal der ansøges om hos den kommune, hvor ansøgeren har folkeregisteradresse. På Velfærdsministeriets hjemmeside og på mange kommuners hjemmesider kan man finde information om særligt huslejetilskud.

Hvis en ansøger om huslejetilskud er utilfreds med afgørelsen på ansøgningen, har man mulighed for at henvise sagen til Klagenævnet for sociale ydelser og boligforhold.

Hallo Norden

Anbefalede artikler (9)

Skal du flytte til et andet nordisk land for at arbejde eller studere? Hallo Norden, Nordisk Ministerråds informationstjeneste, hjælper dig på vej!

Jobsøgning i Norge

Her kan du finde information om jobsøgning i Norge og information om hvor du finder jobannoncer.

Bolig i Norge

Her finder du information om det norske boligmarked. Du kan både læse om leje og køb af bolig samt ...

Jobsøgning i Island

Her kan man finde oplysninger om jobsøgning og om mulighederne for at få ...

Jobsøgning i Sverige

Læs om jobsøgning, dine rettigheder på arbejdsmarkedet og om hvordan du søger arbejde i Sverige med ...

Bolig i Sverige

Her kan du læse om de forskellige boligformer i Sverige og om skattepligtig fortjeneste ved salg af ...

Bolig på Island

Her kan du finde oplysninger om boligsystemet på Island, om køb, leasing og leje af bolig.

Jobsøgning i Grønland

Det grønlandske arbejdsmarked er specielt. De fleste jobs findes indenfor det offentlige eller i de ...

Jobsøgning på Færøerne

På denne side er der tips til steder, hvor du kan søge job på Færøerne.

Flytte fra Danmark til udlandet

Læs her om de vigtigste ting du skal tænke på når du planlægger at flytte fra Danmark til et andet ...

Kontakt

Kontakt Hallo Norden

Hvis du har spørgsmål om at flytte, arbejde eller studere i Norden, kan du bruge Hallo Nordens spørgeformular.