Arbejde i Norge

Skal jeg søge om arbejds- og opholdstilladelse for at arbejde i Norge? Skal jeg betale skat i Norge? Hvad hvis jeg også arbejder i et andet nordisk land? Her kan du finde information om at arbejde i Norge.
Jobsøgning i Norge
Her kan du finde information om jobsøgning i Norge og information om hvor du finder jobannoncer.
Arbejds- og opholdstilladelse i Norge
Her finder du information om arbejds- og opholdstilladelse for statsborgere fra de nordiske lande og lande uden for Norden.
Indtægt fra Norge under arbejdsløshed
Det er vigtigt at du sætter dig ind i reglerne om ydelser i forbindelse med arbejdsløshed hvis du flytter mellem de nordiske lande. Her kan du læse om hvilke krav der stilles til personer som skal modtage dagpenge i Norge i forbindelse med arbejdsløshed.
Sygedagpenge til arbejdstagere i Norge
Her kan du læse om hvornår du har ret til sygedagpenge i forbindelse med sygdom, og på hvilke vilkår du kan tage sygedagpengene med til udlandet.
Arbejde i flere lande samtidigt
Her kan du læse om skat og socialforsikring hvis du både arbejder i Norge og et andet nordisk land.
Tvungen orlov i Norge
Tvungen orlov er en midlertidig ordning, hvor en ansat pålægges at blive fritaget for sit arbejde, mens arbejdsgiver er fritaget for at udbetale løn. Her kan du læse mere om reglerne for tvungen orlov, og om hvordan man i den forbindelse kan søge om dagpenge.
Fagforeninger i Norge
Hvis du vil vide hvilken løn og hvilke arbejdsvilkår du har ret til i Norge, kan du henvende dig til det fagforbund som er aktuelt for din branche. Her kan du læse mere om fagforeninger og fagforbund i Norge.
Lønmodtageres rettigheder i Norge
Som lønmodtager i Norge har du en række rettigheder og pligter. Her kan du læse mere om disse rettigheder og pligter.
Arbejde som sygeplejerske i Norge
Her finder du relevant information hvis du er sygeplejerske og søger job i Norge.
Anerkendelse af uddannelser, autorisationer og licenser
I Norge er enkelte erhverv lovregulerende og kræver således autorisation for at kunne udøves. Her finder du information om disse erhverv samt om anerkendelse af udenlandske uddannelser og kvalifikationer.

Kontakt

Kontakt Hallo Norden

Hvis du har spørgsmål om at flytte, arbejde eller studere i Norden, kan du bruge Hallo Nordens spørgeformular.

Mere om Norge

Flytte til eller fra Norge

Bo og opholde sig i Norge

Børn og familie i Norge

Arbejde i Norge

Uddannelse i Norge