Bolig i Norge

Her finder du information om det norske boligmarked. Du kan både læse om leje og køb af bolig samt boligstøtte.

At finde bolig

Udenlandske statsborgere og personer bosat i udlandet kan frit købe bolig eller ejendom i Norge. Du skal dog være opmærksom på at der stilles krav om bopælspligt og driftspligt for visse typer af ejendomme. Det drejer sig om boliger i områder som er populære feriemål samt landejendomme. Der kan desuden være knyttet en arvelig odelsret til landejendomme. Det betyder at du kan miste retten til ejendommen til en person som har odelsretten. Det samme gælder ved køb af andelslejlighed ("borettslagsleilighet") hvor en anden person kan have forkøbsret. Du vil altid blive oplyst om dette før du indgår aftalen, og du vil altid få dine penge tilbage. Der er forskellige måder at finde en bolig på i Norge.

 • Du finder annoncer med alle former for boliger til salg og leje på internettet. Du finder også boligannoncer i aviserne, men det er typisk de samme som du finder på nettet. Finn.no er den væsentligste portal for køb og salg af ejendom i Norge. Du kan også finde lejeboliger på Finn.no eller hybel.no. Derudover kan du tjekke avisernes boligannoncer.
 • Du kan også kontakte en ejendomsmægler eller en advokat som beskæftiger sig med boligformidling. De formidler blandt andet salg af fast ejendom, og der er udlejningskontorer i de store byer.
 • Du kan søge om at leje en kommunal bolig hvis du ikke selv, eller med anden offentlig hjælp, kan skaffe en egnet bolig, eller hvis du har særlige behov på grund af alder eller nedsat funktionsevne. Du kan kontakte den kommune du skal bo i for yderligere information.
 • Studerende kan kontakte studenterforeningen (studentsamskipnaden) på uddannelsesstedet for at søge om en studiebolig. 

Liste over forskellige boligformidlere (Ung.no)

Rettigheder og tips ved leje og køb af bolig (Forbrukerrådet.no)

Generelt om bolig i Norge (Ny i Norge.no)

Konsensjonsloven (Lovdata.no)

At eje og købe bolig

Der findes forskellige boligtyper i Norge, og de kan inddeles i tre hovedgrupper:

  • Ejerbolig (selveierbolig)
  • Borettslag/andelslejlighed/aktielejlighed
  • Lejebolig

  Ejerbolig (selveierbolig)

  En ejerbolig er en bolig du selv ejer. Nordiske statsborgere kan købe en bolig i Norge i henhold til reglerne om fri bevægelighed for personer, etableringsret og tjenesteydelser for statsborgere inden for EØS-området. Hvis du er boligejer, skal betale ejendomsskat i visse kommuner. Du skal også betale kommunale afgifter for vand og kloak, renovation og skorstensfejning. Du kan få yderligere oplysninger hos din kommune. 

  Andelsbolig (borettslag) og aktielejlighed

  I andelslejligheder/borettslagsleiligheter lejer du af en andelsforening ("borettslag") som du er medejer af. Du køber retten til at leje en bestemt lejlighed (borett) og betaler husleje til "borettslaget" som går til vedligeholdelse og daglig drift af dette.

  En aktielejlighed minder om en andelslejlighed, men i stedet for en andel køber du en aktie som giver dig ret til at leje en bestemt bolig. Du bliver medejer (aktionær) i boligaktieselskabet og får medbestemmelsesret sammen med de andre aktionærer.   

  Finansiering af boligkøb

  De fleste banker tilbyder boliglån til køb af hus eller lejlighed. Hvis du skal købe bolig i Norge, skal du anskaffe et lånebevis fra en bank før du begynder at se på bolig. Et boliglån i banken skal tilbagebetales over en lang periode, oftest mellem 20 og 30 år. Du skal kontakte banken for at finde ud af hvor meget du kan låne, og hvilken rente banken kan give dig. Du bør have din selvangivelse og en lønseddel med så du kan dokumentere din indtægt. Det er også et krav at du selv kan betale femten procent af købesummen for at få et lån. 

  Du kan også søge om startlån hos kommunen hvis du mangler egenkapital, eller har problemer med at få finansieret boligen via private banker. Boligen skal opfylde bestemte kriterier for at du kan få hjælp, og du skal søge om startlån i din bopælskommune. Der er op til kommunen at afgøre om lånet bevilges, og hvor stort det skal være. Ordningen administreres af Husbanken som er en statslig institution.  

  Du finder en oversigt over de forskellige banker i Norge og hvad de tilbyder på Finansportalen.no.

  Du kan læse mere om startlån på husbanken.no. 

   

  At leje en bolig

  Der er forskellige former for lejeforhold i Norge, men det mest almindelige er at leje et hus, en lejlighed eller et værelse af en anden privatperson. Der findes også boligselskaber, men kun i de store byer.

  Man kan også fremleje hvilket betyder at man lejer af en som selv lejer boligen. Som udgangspunkt er fremleje ikke tilladt. Derfor skal den person som ønsker at fremleje sin bolig have en godkendelse fra ejeren.

  Der kræves ofte et depositum ved leje af bolig i Norge, og det anbefales at formalisere lejeforholdet i en lejekontrakt. Hvis ikke andet er aftalt skriftligt eller mundtligt, er det normalt at have et gensidigt opsigelsesvarsel på tre måneder for almindelige boliger og en måned for værelser.  

  Regler for leje af bolig

  Lejers og udlejers rettigheder og pligter fremgår af den norske lejelov (husleieloven). I denne lov står der blandt andet at der skal oprettes en depositumkonto i lejers navn. Man skal altså oprette én konto for hvert lejeforhold, og det er udlejer som skal dække udgifterne til oprettelsen af en depositumkonto. Både lejer og udlejer har desuden en lovfæstet ret til at blive informeret før banken udbetaler depositum til udlejer og omvendt. 

  Boligstøtte

  Boligstøtte er en statslig økonomisk støtteordning som administreres af Husbanken og kommunerne. Boligstøtten skal hjælpe personer med lave indtægter og høje boligudgifter til at etablere sig eller blive boende i en tryg og god bolig. Kommunernes boligstøttekontor (NAV eller kommunen) modtager ansøgninger og generelle spørgsmål om ordningen.

  Leje bolig i Norge (Forbrukerrådet.no)

  Udkast til en standardhusleiekontrakt (Forbrukerrådet.no) 

  Boligstøtte i Norge (Husbanken.no)

  Hallo Norden

  Anbefalede artikler (9)

  Skal du flytte til et andet nordisk land for at arbejde eller studere? Hallo Norden, Nordisk Ministerråds informationstjeneste, hjælper dig på vej!

  Jobsøgning i Norge

  Her kan du finde information om jobsøgning i Norge og information om hvor du finder jobannoncer.

  Bolig i Norge

  Her finder du information om det norske boligmarked. Du kan både læse om leje og køb af bolig samt ...

  Jobsøgning i Island

  Her kan man finde oplysninger om jobsøgning og om mulighederne for at få ...

  Jobsøgning i Sverige

  Læs om jobsøgning, dine rettigheder på arbejdsmarkedet og om hvordan du søger arbejde i Sverige med ...

  Bolig i Sverige

  Her kan du læse om de forskellige boligformer i Sverige og om skattepligtig fortjeneste ved salg af ...

  Bolig på Island

  Her kan du finde oplysninger om boligsystemet på Island, om køb, leasing og leje af bolig.

  Jobsøgning i Grønland

  Det grønlandske arbejdsmarked er specielt. De fleste jobs findes indenfor det offentlige eller i de ...

  Jobsøgning på Færøerne

  På denne side er der tips til steder, hvor du kan søge job på Færøerne.

  Flytte fra Danmark til udlandet

  Læs her om de vigtigste ting du skal tænke på når du planlægger at flytte fra Danmark til et andet ...

  Kontakt

  Kontakt Hallo Norden

  Hvis du har spørgsmål om at flytte, arbejde eller studere i Norden, kan du bruge Hallo Nordens spørgeformular.