Folkeregistrering i Norge

Her finder du information om hvornår du har ret eller pligt til at blive folkeregistreret i Norge (bortset fra Svalbard), og hvad du skal gøre for at blive folkeregistreret.

Nordiske statsborgere kan bo i Norge i op til 6 måneder uden at folkeregistrere sig i landet. Som nordisk statsborger har man ikke brug for en arbejds- eller opholdstilladelse for at bo og/eller arbejde i Norge.

Hvis du flytter til Norge fra et andet nordisk land, er du omfattet af folkeregistreringsaftalen mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. Ifølge aftalen er det kun muligt at være folkeregistreret i et nordisk land ad gangen. Det er reglerne i det land du flytter til som afgør hvordan du skal registreres i landet.

Hvis du er folkeregisteret og bosat i Norge, er du som hovedregel medlem af folketrygden i Norge. Medlemskab af folketrygden er nøglen til rettigheder fra den sociale sikringsmyndighed, NAV. I Norge kan du være medlem enten som bosat eller som arbejdstager. Du kan også være medlem af folketrygden under ophold i udlandet.

Medlem som bosat:

  • For at du skal betragtes som bosat, skal dit ophold i Norge vare mindst 12 måneder, eller du skal have planer om at opholde dig i landet i mindst 12 måneder. Det er en forudsætning for medlemskabet at du opholder dig lovligt i Norge.
  • Når du er medlem som bosat i Norge, kan du opholde dig i udlandet i op til 12 måneder i træk uden at miste dit medlemskab af folketrygden.

 Selv om du ikke bor i Norge har du alligevel ret til medlemskab af folketrygden hvis du:

  • arbejder i Norge eller på den norske kotinentalsokkel. 
  • er norsk statsborger/EØS-statsborger og ansat på et norsk skib. Det er en undtagelse, hvis du er cateringansat på et turistskib som er registreret i Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS).
  • er norsk statsborger/EØS-statsborger, og ansatt i den norske stats tjeneste i udlandet.
  • er norsk statsborger/EØS-statsborger, og modtager støtte fra Lånekassen i forbindelse med studier i udlandet. Det er en undtagelse hvis du studerer i Norden (i så fald skal du være medlem af den sociale sikringsordning i det land hvor du er folkeregistreret.

Hvis du ikke er medlem af folketrygden, har du ingen rettigheder i henhold til folketrygdloven. Du har dog ret til medicinsk hjælp hvis du bliver akut syg. 

Medlemskab af folketrygden i Norge (NAV.no)

Ret til medicinsk hjælp i Norge (Hallo Norden)

Skal du bo i Norge i mere end seks måneder?

Hvis du skal bo i Norge i længere tid end 6 måneder, skal du også melde flytning til Norge. Dette skal gøres senest 8 dage efter ankomsten til landet.

Du melder flytning ved at møde personligt op på et af de 42 udvalgte skattekontorer (folkeregistermyndigheten) i landet. Hvis du flytter til Norge sammen med din familie, er det vigtigt at alle familiemedlemmer møder personligt op på skattekontoret.

På skattekontoret skal du udfylde en blanket om flytning til Norge og fremvise godkendt legitimation og dokumentation. Blanketten fås på skattekontoret men kan også downloades fra Skatteetatens netsted.

Hvis du pendler mellem Norge og et andet nordisk land på grund af indtægtsgivende aktiviteter, er det ikke nødvendigt at blive folkeregistreret i Norge. Du har dog meddelelsespligt til skattekontoret. Du kan angive at du er pendler på flytteanmeldelsen. 

Når du bliver folkeregistreret i Norge, får du et norsk fødselsnummer (består af fødselsdato+personnummer). Normalt vil folkeregistermyndigheden i det land du flytter fra automatisk få meddelelse fra den norske folkeregistermyndighed når du er blevet registreret som bosat i Norge. På baggrund af denne meddelelse bliver du registreret som udflyttet fra det land du flytter fra.

Du beholder dit norske personnummer selv om du senere flytter fra Norge.

Anmeldelse af flytning til Norge (Skatteetaten.no) 

Regler for dokumentation ved flytning til Norge (Skatteetaten.no)

Oversigt over kontorer hvor du kan ID-registrere dig og anmelde flytning til Norge (Skatteetaten.no)

Skal du bo i Norge i mindre end seks måneder?

Nordiske statsborgere der opholder sig i Norge i kortere tid end 6 måneder skal som udgangspunkt ikke anmelde flytning og folkeregistreres i Norge.

Hvis du ikke opfylder kravene til at få tildelt et fødselsnummer, kan du i stedet få tildelt et d-nummer (midlertidigt identifikationsnummer). Du kan blandt andet få et d-nummer hvis du skal arbejde (og er skattepligtig) eller åbne en bankkonto i Norge. 

For at kunne få et D-nummer skal du kunne fremvise legitimation i form af enten pas, nationalt id-kort, kørekort samt en underskrevet og stemplet udskrift fra folkeregistret i dit hjemland. Udskriften må ikke være ældre end 3 måneder. 

Hvis du fortsat skal opholde dig i Norge efter 6 måneder, skal du henvende dig til skattekontoret. Hvis skattekontoret beslutter at du skal folkeregistreres i Norge, vil du få et norsk fødselsnummer.

Rekvirering af d-nummer og information om nødvendig dokumentation (Skatteetaten.no)

Ikke-nordiske borgere

Information om folkeregistrering i Norge for statsborgere fra ikke-nordiske lande findes på Skatteetatens netsted.

Hallo Norden

Anbefalede artikler (9)

Skal du flytte til et andet nordisk land for at arbejde eller studere? Hallo Norden, Nordisk Ministerråds informationstjeneste, hjælper dig på vej!

Jobsøgning i Norge

Her kan du finde information om jobsøgning i Norge og information om hvor du finder jobannoncer.

Bolig i Norge

Her finder du information om det norske boligmarked. Du kan både læse om leje og køb af bolig samt ...

Jobsøgning i Island

Her kan man finde oplysninger om jobsøgning og om mulighederne for at få ...

Jobsøgning i Sverige

Læs om jobsøgning, dine rettigheder på arbejdsmarkedet og om hvordan du søger arbejde i Sverige med ...

Bolig i Sverige

Her kan du læse om de forskellige boligformer i Sverige og om skattepligtig fortjeneste ved salg af ...

Bolig på Island

Her kan du finde oplysninger om boligsystemet på Island, om køb, leasing og leje af bolig.

Jobsøgning i Grønland

Det grønlandske arbejdsmarked er specielt. De fleste jobs findes indenfor det offentlige eller i de ...

Jobsøgning på Færøerne

På denne side er der tips til steder, hvor du kan søge job på Færøerne.

Flytte fra Danmark til udlandet

Læs her om de vigtigste ting du skal tænke på når du planlægger at flytte fra Danmark til et andet ...

Kontakt

Kontakt Hallo Norden

Hvis du har spørgsmål om at flytte, arbejde eller studere i Norden, kan du bruge Hallo Nordens spørgeformular.