Uddannelse i Norge

Information om at studere i Norge
Højere uddannelse og erhvervsuddannelse i Norge
Her kan du læse mere om erhvervsuddannelse og højere uddannelse ved universiteter og høyskoler (svarer omtrent til de danske professionshøjskoler) i Norge, og hvordan du søger om optagelse på disse uddannelser.
Uddannelsesstøtte fra Norge
De fleste udenlandske studerende i Norge modtager uddannelsesstøtte fra hjemlandet. Her kan du læse om retten til uddannelsesstøtte fra Norge.
Studieboliger i Norge
Som studerende i Norge kan du enten finde en bolig via det private boligmarked eller via en studenterforening (studentsamskipnad). Her kan du læse mere om studieboliger i Norge.
Anerkendelse af uddannelser i Norge
Her kan du læse om anerkendelse af udenlandske uddannelser og kvalifikationer i Norge.
Social sikring under studier i Norge
Hvis du skal opholde dig i Norge i mere end 6 måneder, skal du folkeregistreres. Her kan du læse om krav og rettigheder når det gælder studier i Norge for statsborgere fra Norden og EØS-lande og studier i Norden for norske statsborgere.
Ungdomsuddannelser i Norge og Norden
Her kan du læse mere om hvordan du bliver optaget på en ungdomsuddannelse, og hvordan ungdomsuddannelserne er organiseret i Norge.

Kontakt

Kontakt Hallo Norden

Hvis du har spørgsmål om at flytte, arbejde eller studere i Norden, kan du bruge Hallo Nordens spørgeformular.

Mere om Norge

Flytte til og fra Norge

Bo og opholde sig i Norge

Børn og familie i Norge

Arbejde i Norge

Uddannelse i Norge