Arbejdsgivere og/eller selvstændigt erhvervsdrivende

Hvis du er arbejdsgiver eller selvstændigt erhvervsdrivende skal du følge nogle særlige regler hvis du ansætter medarbejdere fra andre lande. Her følger nogle grundregler.

Arbejdskraft fra EU- og EØS-lande

Legitimation

Den ansatte skal kunne fremvise et gyldigt pas eller anden legitimation hvoraf statsborgerskabet fremgår.

Ansættelseskontrakt/ansættelsesvilkår

Du bør udarbejde en skriftlig ansættelseskontrakt hver gang du ansætter en medarbejder. Ansættelseskontrakten skal indeholde information om blandt andet ansættelsesform, tiltrædelsesdato, arbejdsopgaver/embede, løn, arbejdstid, ferie og overenskomst.

Medarbejdere fra EU/EØS-lande skal behandles på samme måde som svenske medarbejdere i overensstemmelse med EU's ligebehandlingsprincip. Dette princip forbyder diskrimination på baggrund af nationalitet i forhold til ansættelse, løn og øvrige arbejds- og ansættelsesvilkår.

Arbejdsmarkedsforsikringer

Ifølge overenskomsten skal arbejdsgiveren tegne nogle bestemte arbejdsmarkedsforsikringer for de ansatte. Du kan findes yderligere information på Svenskt Näringslivs forsikringsside.

Social sikring

EU/EØS-statsborgere har ret til sociale sikringsydelser i det land hvor han eller hun arbejder og betaler social sikringsafgift. Dette gælder også hvis medarbejderen er bosat i et andet EU/EØS-land. Også familiemedlemmer som ikke selv arbejder er forsikrede i det land hvor den pågældende arbejder. Forsikringen gælder fra den første ansættelsesdag.

Beskatningsregler

Hovedreglen i skattelovgivningen er at medarbejderen betaler skat i det land hvor han eller hun arbejder. Der er dog visse undtagelser inden for EU. Skatteverket kan bidrage med yderligere information.

Medarbejdere fra lande uden for EU/EØS

Statsborgere fra lande uden for EU/EØS som ønsker at arbejde i Sverige skal have en arbejdstilladelse. Arbejdstilladelsen skal være klar og indført i passet før indrejsen til Sverige. Kontakt Arbetsförmedlingen for yderligere information.

Relevante links for arbejdsgivere

Arbetsgivarverket

Svenskt näringsliv

Links for dig som har planer om starte egen virksomhed

Starta eget.se

Bolagsverket

Tillväxtverket

Skatteverket

Arbetsförmedlingens side om at starte egen virksomhed

Almi Företagspartner

Hallo Norden

Anbefalede artikler (9)

Skal du flytte til et andet nordisk land for at arbejde eller studere? Hallo Norden, Nordisk Ministerråds informationstjeneste, hjælper dig på vej!

Jobsøgning i Norge

Her kan du finde information om jobsøgning i Norge og information om hvor du finder jobannoncer.

Bolig i Norge

Her finder du information om det norske boligmarked. Du kan både læse om leje eller køb af bolig, ...

Jobsøgning på Island

Her kan man finde oplysninger om jobsøgning og om mulighederne for at få ...

Jobsøgning i Sverige

Her kan du læse om jobsøgning i Sverige og om hvordan du i tre måneder kan få dagpenge fra dit ...

Bolig i Sverige

Her finder du information om hvordan du finder en bolig og hvorfor du bør sælge din bolig i ...

Bolig på Island

Her kan du finde oplysninger om boligsystemet på Island, om køb, leasing og leje af bolig.

Jobsøgning i Grønland

Det grønlandske arbejdsmarked er specielt. De fleste jobs findes indenfor det offentlige eller i de ...

Jobsøgning på Færøerne

På denne side er der tips til steder, hvor du kan søge job på Færøerne.

Flytte fra Danmark til udlandet

Læs her om de vigtigste ting du skal tænke på når du planlægger at flytte fra Danmark til et andet ...

Kontakt

Kontakt Hallo Norden

Hvis du har spørgsmål om at flytte, arbejde eller studere i Norden, kan du bruge Hallo Nordens spørgeformular.