Arbejdstilladelse og opholdstilladelse i Sverige

Her kan du læse hvilke regler der gælder for statsborgere fra de nordiske lande og lande uden for Norden der ønsker at arbejde i Sverige.

Nordiske statsborgere

Hvis du er statsborger i et nordisk land, kan du frit rejse til Sverige for at opholde dig og arbejde. Du behøver hverken visum, arbejdstilladelse eller opholdstilladelse.

Du kan opholde dig i Sverige i op til et år. Hvis du skal opholde dig i Sverige i mere end et år, skal du folkeregistrere dig i Sverige. Du kan læse mere om dette i artiklen om folkeregistrering.

Her finder du information for dig der er nordisk statsborger og har et familiemedlem fra et land uden for EU.

Statsborgere fra EU- og EØS-lande

Hvis du er statsborger i et EU/EØS-land og er lønmodtager, selvstændig, studerende eller har tilstrækkelige midler til at forsørge dig selv, har du opholdsret i Sverige. Med opholdsret menes at du som EU/EØS-borger kan opholde dig i Sverige i mere end tre måneder uden opholdstilladelse. Hvis du opfylder opholdsretten har du automatisk opholdsret i Sverige og behøver ikke tage kontakt til Migrationsverket.

Ved indrejsen til Sverige skal du dog have et pas eller et identitetskort, hvor dit statsborgerskab fremgår.

Hvis du har familie der er statsborgere i et land uden for EU, skal de ansøge om opholdskort (uppehållskort). For at din familie skal kunne bevilges opholdskort, skal du kunne bevise at du opfylder opholdsretten i Sverige ved arbejde, studier eller at du har tilstrækkelige midler til at forsørge dig og din familie.

Er du statsborger i Schweiz, skal du ansøge om opholdstilladelse.

Du skal kontakte Skatteverket for at folkeregistrere dig i Sverige.

Hvis du er EU/EØS-statsborger og arbejder i Sverige, men bor i et andet EU/EØS-land som du vender tilbage til mindst én gang om ugen, skal du ikke registreres i Sverige.

Hvis du har boet inden for EU

Hvis du har boet i et land inden for EU, men ikke er EU-statsborger, kan du under visse omstændigheder opnå status som fastboende udlænding (varaktigt bosatta) i det land. Du vil så have rettigheder der svarer til de rettigheder EU-statsborgere har.

Statsborgere fra lande uden for EU/EØS

Hvis du ikke er statsborger i et EU- eller EØS-land, skal du søge om opholdstilladelse for at kunne bo i Sverige. Læs mere hos Migrationsverket.

Hallo Norden

Anbefalede artikler (9)

Skal du flytte til et andet nordisk land for at arbejde eller studere? Hallo Norden, Nordisk Ministerråds informationstjeneste, hjælper dig på vej!

Jobsøgning i Norge

Her kan du finde information om jobsøgning i Norge og information om hvor du finder jobannoncer.

Bolig i Norge

Her finder du information om det norske boligmarked. Du kan både læse om leje og køb af bolig samt ...

Jobsøgning i Island

Her kan man finde oplysninger om jobsøgning og om mulighederne for at få ...

Jobsøgning i Sverige

Læs om jobsøgning, dine rettigheder på arbejdsmarkedet og om hvordan du søger arbejde i Sverige med ...

Bolig i Sverige

Her kan du læse om de forskellige boligformer i Sverige og om skattepligtig fortjeneste ved salg af ...

Bolig på Island

Her kan du finde oplysninger om boligsystemet på Island, om køb, leasing og leje af bolig.

Jobsøgning i Grønland

Det grønlandske arbejdsmarked er specielt. De fleste jobs findes indenfor det offentlige eller i de ...

Jobsøgning på Færøerne

På denne side er der tips til steder, hvor du kan søge job på Færøerne.

Flytte fra Danmark til udlandet

Læs her om de vigtigste ting du skal tænke på når du planlægger at flytte fra Danmark til et andet ...

Kontakt

Kontakt Hallo Norden

Hvis du har spørgsmål om at flytte, arbejde eller studere i Norden, kan du bruge Hallo Nordens spørgeformular.