Fagforeninger i Sverige

Hvis du er interesseret i at vide hvilken løn og hvilke arbejdsvilkår du har ret til i Sverige, kan du henvende dig til det fagforbund som organiserer medarbejdere i din branche. Her kan du læse mere om fagforeninger og fagforbund i Sverige.

Fagforeningerne tager sig af medlemmernes faglige interesser på arbejdspladsen.

En af fagforeningernes væsentligste opgaver er at få alle arbejdspladser omfattet af overenskomster og være med til løbende at forbedre disse aftaler - herunder hjælpe med at løse for eksempel lønmæssige problemer.

Hvis du har spørgsmål om dine rettigheder og pligter som lønmodtager, kan du kontakte hovedorganisationen eller det fagforbund som er tilknyttet den pågældende branche eller det pågældende fagområde.

Hovedorganisationer

De lokale fagforeninger er tilsluttet et fagforbund, som igen er tilsluttet en faglig hovedorganisation. Forbund og hovedorganisation tager sig af blandt andet af forhandlinger om generelle løn- og arbejdsforhold.

Der er tre hovedorganisationer i Sverige. De største fagforbund er centralt organiseret, og du kan sandsynligvis finde din profession under en af de nedenstående organisationer:

Hovedorganisationerne kan henvise dig til de fagforbund som er tilknyttet de forskellige brancher eller fagområder.

Hvis du søger arbejde eller allerede arbejder indenfor hotel-, restaurant-, catering- eller turismefaget, har nogle af fagforbundene i Norden lavet en miniguide for grænsependlere indenfor dette fagområde.

Hallo Norden

Anbefalede artikler (9)

Skal du flytte til et andet nordisk land for at arbejde eller studere? Hallo Norden, Nordisk Ministerråds informationstjeneste, hjælper dig på vej!

Jobsøgning i Norge

Her kan du læse om, hvordan du finder ledige stillinger i Norge.

Bolig i Norge

Her finder du information om det norske boligmarked. Du kan både læse om leje og køb af bolig samt ...

Jobsøgning i Island

Her kan man finde oplysninger om jobsøgning og om mulighederne for at få ...

Jobsøgning i Sverige

Læs om jobsøgning, dine rettigheder på arbejdsmarkedet og om hvordan du søger arbejde i Sverige med ...

Bolig i Sverige

Læs om forskellige boligformer i Sverige og skattepligtig fortjeneste ved salg af privatbolig.

Bolig i Island

Her kan du finde oplysninger om boligsystemet i Island, om køb, leasing og leje af bolig.

Jobsøgning i Grønland

Det grønlandske arbejdsmarked er specielt. De fleste jobs findes indenfor det offentlige eller i de ...

Jobsøgning på Færøerne

På denne side er der tips til steder, hvor du kan søge job på Færøerne.

Flytte fra Danmark til udlandet

Læs her om de vigtigste ting du skal tænke på når du planlægger at flytte fra Danmark til et andet ...

Kontakt

Kontakt Hallo Norden

Hvis du har spørgsmål om at flytte, arbejde eller studere i Norden, kan du bruge Hallo Nordens spørgeformular.