Grænsearbejde

Her kan du læse mere om de gældende regler hvis du arbejder i et nordisk land og bor i et andet.

Hvis du bor i et nordisk land og arbejder i et andet nordisk land er du omfattet af særlige skatte- og sygesikringsregler.

Hovedreglen er at godtgørelser og ydelser først og fremmest udbetales i henhold de gældende svenske regler hvis man er socialforsikret der.

Skat og socialforsikring

En person, som i indkomståret er bosat og betaler skat i en grænsekommune i et land og pendler til sit arbejde i en grænsekommune i et andet land på den anden side af grænsen, kaldes en grænsegænger.

Grænsegængerregler i Norge

En grænsegænger, som er bosat i Sverige og modtager løn for arbejde som er udført i en grænsekommune i Norge, skal beskattes i Sverige.

Når det bliver aktuelt at få et skattekort i den kommune du arbejder i, skal du kontakte den lokale skattemyndighed i bopælskommunen.

Du skal selv indsende en forskudsopgørelse til bopælskommunen og indbetale en "särskilt debiterad A-skatt” til skattemyndigheden i bopælslandet.

Ud over at kommunerne skal være grænsekommuner, kræves det at personen regelmæssigt opholder sig i sin faste bolig i Sverige. Normalt betyder dette at opholdet i Sverige skal vare mindst to dage og en overnatning pr. uge.

Grænsegængerregler Finland

Hvis du i løbet af indkomståret bor og betaler skat i en grænsekommune i Sverige og arbejder i en grænsekommune i Finland (kommunerne behøver ikke at grænse op til hinanden), betragtes du som grænsegænger hvis du regelmæssigt opholder dig i din faste bolig i Sverige.

Normalt betyder dette at opholdet i Sverige skal vare mindst to dage og en overnatning pr. uge. Med dag menes en hel dag.

Grænsegængerregler Danmark

Grænsegængerreglerne indebærer at du betaler skat i dit hjemland. Reglen ophørte med at gælde den 1. januar 1997, men hvis du var grænsegænger senest den 1. januar 1997 og derefter fortløbende har opfyldt kravene, vil du også fremover være omfattet af grænsegængerreglerne.

Hvis du skifter job i Danmark, vil du stadig være omfattet af grænsegængerreglerne hvis dit nye job varer i mindst seks måneder, og de øvrige krav er opfyldt.

Som grænsegænger omfattes du normalt af socialforsikringen i det land hvor du arbejder. Hvis du er skattemæssigt bosat i Sverige, betyder det at indkomsten for arbejde som er udført i en grænsekommune i Norge eller Finland ikke betragtes som pensionsgivende indkomst i Sverige.

Socialforsikringsafgiften/arbejdsgiverafgiften skal betales i det land hvor du arbejder og ikke til Sverige. Hvis du derimod både arbejder i en grænsekommune i Finland eller Norge og i Sverige kan sagen være en anden.

Du skal normalt betale socialforsikringsafgiften og arbejdsgiverafgiften til Sverige. Kontakt Försäkringskassan i Sverige for yderligere oplysninger om hvilke regler der gælder i dit tilfælde.

Udsendt personale

Hvis man er udsendt af en svensk arbejdsgiver for at arbejde i en nordisk nabokommune i en tidsbegrænset periode (et år, med mulighed for yderligere et års forlængelse), er der mulighed for at søge om at beholde sin tilknytning til socialforsikringen i Sverige. Du har i så fald brug for attest E 101 som du kan finde hos Skatteverket.

Afregistrering

Kontakt altid Försäkringskassan i Sverige og den tilsvarende myndighed i de andre lande for få information om registrering/afregistrering hos den rette myndighed i det rette land. Man kan kun være socialforsikret i ét land ad gangen.

Du kan finde mere information om de gældende regler for grænsegængere hos Skatteverket.

Hallo Norden

Anbefalede artikler (9)

Skal du flytte til et andet nordisk land for at arbejde eller studere? Hallo Norden, Nordisk Ministerråds informationstjeneste, hjælper dig på vej!

Jobsøgning i Norge

Her kan du finde information om jobsøgning i Norge og information om hvor du finder jobannoncer.

Bolig i Norge

Her finder du information om det norske boligmarked. Du kan både læse om leje og køb af bolig samt ...

Jobsøgning i Island

Her kan man finde oplysninger om jobsøgning og om mulighederne for at få ...

Jobsøgning i Sverige

Læs om jobsøgning, dine rettigheder på arbejdsmarkedet og om hvordan du søger arbejde i Sverige med ...

Bolig i Sverige

Her kan du læse om de forskellige boligformer i Sverige og om skattepligtig fortjeneste ved salg af ...

Bolig på Island

Her kan du finde oplysninger om boligsystemet på Island, om køb, leasing og leje af bolig.

Jobsøgning i Grønland

Det grønlandske arbejdsmarked er specielt. De fleste jobs findes indenfor det offentlige eller i de ...

Jobsøgning på Færøerne

På denne side er der tips til steder, hvor du kan søge job på Færøerne.

Flytte fra Danmark til udlandet

Læs her om de vigtigste ting du skal tænke på når du planlægger at flytte fra Danmark til et andet ...

Kontakt

Kontakt Hallo Norden

Hvis du har spørgsmål om at flytte, arbejde eller studere i Norden, kan du bruge Hallo Nordens spørgeformular.