Danskere i Sverige kan få dobbelt statsborgerskab

Er du dansker og bor du i Sverige? Vil du blive dobbelt statsborger? Se her hvordan du gør.

Fra den 1. september 2015 kan du ansøge om svensk statsborgerskab og stadig beholde dit danske statsborgerskab. Du får altså et dobbelt statsborgerskab.

Hvordan gør jeg?

Du kan blive svensk statsborger på to måder. Du kan enten kontakte Länsstyrelsen i det landsting eller den region, hvor du bor i Sverige og indgive en erklæring om at blive svensk statsborger. Eller også kan du ansøge om at blive svensk statsborger hos Migrationsverket.

Hvilke forudsætninger skal være opfyldte for at jeg kan blive svensk statsborger?

Det er Länsstyrelsen der behandler erklæringer om at blive svensk statsborger. Hvis du indgiver en erklæring (anmälan) om at blive svensk statsborger,

  • skal du være fyldt 18 år når du meddeler länsstyrelsen om dit ønske om at blive svensk statsborger.
  • skal du have boet i Sverige i mindst fem år tilbage regnet fra den dag du meddeler länsstyrelsen om dit ønske om at blive svensk statsborger.
  • må du ikke være blevet dømt til fængsel eller lignende under de fem år (der findes undtagelser for personer som er fyldt 18 men endnu ikke 20 år).

Det er Migrationsverket der behandler ansøgninger om at blive svensk statsborger. Hvis du ansøger om at blive svensk statsborger,

  • skal du kunne styrke din identitet.
  • skal du være fyldt 18 år.
  • skal du have været bosat i Sverige i mindst to år.
  • skal du have opført dig ordentligt.

Hvordan bliver mit barn svensk statsborger?

Er du forælder eller formynder til et barn, kan du indgive en erklæring til länsstyrelsen om at barnet skal blive svensk statsborger.

Hvis begge forældre/formyndere indgiver en erklæring om at blive svensk statsborger hos länsstyrelsen eller ansøger om at blive svensk statsborger hos Migrationsveket, bliver deres ugifte børn under 18 år automatisk svenske statsborgere.

Hvis den ene af forældrene/formynderne ansøger om eller indgiver en erklæring om at blive svensk statsborger, bliver dennes ugifte børn under 18 år svensk statsborger hvis:

  • forælderen/formynderen har eneforældremyndighed.
  • forældrene/formynderne har fælles forældremyndighed og den anden forælder er svensk statsborger.

Hvilke dokumenter skal jeg anvende når jeg vil blive svensk statsborger og hvad koster det?

Hvis du vælger at indgive erklæring (anmälan) om at blive svensk statsborger, skal du indsende en blanket om dette til din länsstyrelse. Du skal betale en afgift for at indsende en erklæring om statsborgerskab på SEK 475 for voksne og SEK 175 for unge mellem 18-20 år. Afgiften skal indbetales til länstyrelsen i det län/den region hvor du bor. Der er ingen afgift for børn under 18 år der indgår i forældrenes/formyndernes erklæring.

Derudover skal du medsende et personbevis for dig og dine børn der bor i Sverige. Dette personbevis kaldes for "Ansökan om svenskt medborgarskap" og må ikke være ældre end to måneder.

Hvad gør jeg hvis jeg tidligere har været dansk statsborger og vil blive det igen?

Hallo Norden

Anbefalede artikler (9)

Skal du flytte til et andet nordisk land for at arbejde eller studere? Hallo Norden, Nordisk Ministerråds informationstjeneste, hjælper dig på vej!

Jobsøgning i Norge

Her kan du finde information om jobsøgning i Norge og information om hvor du finder jobannoncer.

Bolig i Norge

Her finder du information om det norske boligmarked. Du kan både læse om leje og køb af bolig samt ...

Jobsøgning i Island

Her kan man finde oplysninger om jobsøgning og om mulighederne for at få ...

Jobsøgning i Sverige

Læs om jobsøgning, dine rettigheder på arbejdsmarkedet og om hvordan du søger arbejde i Sverige med ...

Bolig i Sverige

Her kan du læse om de forskellige boligformer i Sverige og om skattepligtig fortjeneste ved salg af ...

Bolig på Island

Her kan du finde oplysninger om boligsystemet på Island, om køb, leasing og leje af bolig.

Jobsøgning i Grønland

Det grønlandske arbejdsmarked er specielt. De fleste jobs findes indenfor det offentlige eller i de ...

Jobsøgning på Færøerne

På denne side er der tips til steder, hvor du kan søge job på Færøerne.

Flytte fra Danmark til udlandet

Læs her om de vigtigste ting du skal tænke på når du planlægger at flytte fra Danmark til et andet ...

Kontakt

Kontakt Hallo Norden

Hvis du har spørgsmål om at flytte, arbejde eller studere i Norden, kan du bruge Hallo Nordens spørgeformular.