Folkeregistrering i Sverige

Læs her om hvornår du har ret og pligt til at blive folkeregistreret i Sverige og hvordan du bestiller et svensk id-kort.

Regler for folkeregistrering i Sverige

Hvis du er statsborger i et nordisk land og planlægger at opholde dig i Sverige i mere end 12 måneder, skal du folkeregistrere dig i Sverige.

Er du nordisk statsborger, kan du opholde dig i Sverige i op til et år uden at folkeregistrere dig i landet.

Hvis du er under 18 og flytter til Sverige med dine forældre gælder de samme regler vedrørende folkeregistrering for børn som for voksne.

Det er kun muligt at være folkeregistreret i et land ad gangen. Er du i tvivl om hvorvidt du skal folkeregistrere dig i Sverige, så er det tilflytningslandets regler, der afgør dette.

Hvis du er folkeregistreret i Sverige, betyder det som regel at du er sygesikret i Sverige. Der findes dog undtagelser for dette, bl.a. hvis du er studerende eller ikke var sygesikret i det land du flyttede fra. Er du usikker på om du er sygesikret i Sverige, bør du kontakte den svenske myndighed for social sikring, Försäkringskassan.

Når du folkeregistrerer dig i Sverige, ophører din sociale sikring i fraflytningslandet. Du bør kontakte Försakringskassan og sikre dig at du indgår i svensk social sikring.

Hvordan melder jeg flytning til Sverige fra et andet nordisk land?

Når du flytter til Sverige fra et andet nordisk land, skal du i løbet af den første uge melde din flytning til Sverige. Det gør du ved et personligt besøg hos Skatteverket.

Du vil da blive folkeregistreret i Sverige fra den dag, du angiver som indflytningsdag og Skatteverket meddeler dette til dit fraflytningsland.

Melder du indflytning til Sverige senere end en uge efter den virkelige indflytningsdag, vil du blive folkeregistreret i Sverige fra den dag, du melder indflytning.

Hvilke dokumenter skal jeg medbringe?

Du skal medbringe dit pas eller et nationalt ID-kort, når du melder flytning hos Skatteverket. Medbringer du ikke dit pas eller et nationalt ID-kort, men en anden gyldig ID-legitimation, vil din indflytningsdag blive registreret den dag, hvor der fattes beslutning om flytning.

Du skal desuden medbringe dokumentation, der styrker din civilstand (vielsesbevis) samt fødselsattester for dine børn, hvis du har børn. Hvis du tidligere har været folkeregistreret i Sverige og der ikke er sket nogen ændring i din civilstand og du heller ikke har fået flere børn i løbet af dit ophold i udlandet, behøver du ikke medbringe dokumentation om civilstand eller fødselsattester for dine børn.

Har du brug for tolk, bør du oplyse om dette i god tid.

Skal jeg orientere fraflytningslandet?

Danmark – Ved flytning fra Danmark til Sverige skal du både melde flytning til folkeregistret i din kommune i Danmark og tilmelde din flytning til folkeregistret i Sverige. Bliver din tilmelding i Sverige godkendt, bliver du automatisk udvandret fra Danmark. De samme regler gælder for børn.

Finland – Ved flytning fra Finland til Sverige skal du både melde fraflytning til Befolkningsregistercentralen og tilmelde din flytning til folkeregistret i Sverige. Bliver din tilmelding i Sverige godkendt, bliver du automatisk udvandret fra Finland. De samme regler gælder for børn.

Island – Ved flytning fra Island til Sverige skal flytningen kun meldes i Sverige. Bliver din tilmelding i Sverige godkendt, bliver du automatisk udvandret fra Island. De samme regler gælder for børn.

Norge – Ved flytning fra Norge til Sverige skal flytningen kun meldes i Sverige. Bliver din tilmelding i Sverige godkendt, bliver du automatisk udvandret fra Norge. De samme regler gælder for børn.

Hvad skal jeg gøre når jeg flytter til Sverige uden mine forældre?

Hvis du endnu ikke er fyldt 18 år og skal flytte til Sverige uden dine forældre, skal du besøge Skatteverkets nærmeste servicekontor for at folkeregistrere dig. Hvis du skal flytte til en person i Sverige, skal personen følge med til servicekontoret.

For at folkeregistrere dig i Sverige skal du have til hensigt at bo i Sverige i mere end et år. Det er vigtigt at du medbringer et gyldigt pas eller et nationalt id-kort. Er du under 16 år skal din værge være med ved tilmeldingen om indflytning til Sverige. Ellers bliver du nødt til at medbringe et personligt brev fra dine forældre/værger. Brevet skal indeholde deres kontaktoplysninger og de skal skrive at de anerkender flytningen fra det andet nordiske land til den adresse som du skal bo på i Sverige.

Har du mere end en forælder/værge, skal begge skrive under.

Hvordan får jeg et svensk personnummer?

Alle personer som folkeregistreres i Sverige bliver tildelt et personnummer som identitetsbetegnelse. Hvis du en gang har fået et personnummer beholder du dette gennem hele livet, også hvis du flytter fra Sverige.

Hvordan får jeg et svensk samordningsnummer?

Hvis du skal arbejde i Sverige i mindre end ét år og ikke tidligere har været folkeregistreret i landet, kan du få et samordningsnummer. Formålet med dette nummer er at myndighederne og andre skal kunne identificere dig, selv om du ikke er folkeregistreret. Skatteverket tildeler dig et samordningsnummer når du skal skatteregistreres. Hvis du på et senere tidspunkt bliver folkeregistreret i Sverige, erstattes samordningsnummeret af et personnummer.

Et samordningsnummer kan kun begæres af en statslig myndighed og visse private universiteter.

Hvordan får jeg et svensk ID-kort?

Når du er blevet folkeregistreret i Sverige og har modtaget dit personnummer, kan du søge om at få et svensk ID-kort. Du skal bruge dette kort for at bekræfte din alder og for at legitimere dig i forskellige situationer, når du for eksempel henter medicin på apoteket, betaler med kort i en butik eller gør bankærinde.

Hvis du ikke er EU- eller EØS-statsborger

Hvis du ikke er statsborger i et EU- eller EØS-land, skal du søge om opholdstilladelse for at kunne bo i Sverige. Det kan du enten gøre hos den svenske ambassade eller det svenske konsulat i det land du påtænker at flytte fra eller hos Migrationsverket efter din ankomst til landet.

Medfølgende børn fra lande uden for EU og EØS skal have et pas eller en anden form for legitimation med foto.

Hallo Norden

Anbefalede artikler (9)

Skal du flytte til et andet nordisk land for at arbejde eller studere? Hallo Norden, Nordisk Ministerråds informationstjeneste, hjælper dig på vej!

Jobsøgning i Norge

Her kan du finde information om jobsøgning i Norge og information om hvor du finder jobannoncer.

Bolig i Norge

Her finder du information om det norske boligmarked. Du kan både læse om leje og køb af bolig samt ...

Jobsøgning i Island

Her kan man finde oplysninger om jobsøgning og om mulighederne for at få ...

Jobsøgning i Sverige

Læs om jobsøgning, dine rettigheder på arbejdsmarkedet og om hvordan du søger arbejde i Sverige med ...

Bolig i Sverige

Her kan du læse om de forskellige boligformer i Sverige og om skattepligtig fortjeneste ved salg af ...

Bolig på Island

Her kan du finde oplysninger om boligsystemet på Island, om køb, leasing og leje af bolig.

Jobsøgning i Grønland

Det grønlandske arbejdsmarked er specielt. De fleste jobs findes indenfor det offentlige eller i de ...

Jobsøgning på Færøerne

På denne side er der tips til steder, hvor du kan søge job på Færøerne.

Flytte fra Danmark til udlandet

Læs her om de vigtigste ting du skal tænke på når du planlægger at flytte fra Danmark til et andet ...

Kontakt

Kontakt Hallo Norden

Hvis du har spørgsmål om at flytte, arbejde eller studere i Norden, kan du bruge Hallo Nordens spørgeformular.