Toldregler i Sverige

Her kan du læse om toldreglerne for at medbringe varer eller flyttegods til Sverige fra de andre nordiske lande.

Told ved flytning til Sverige

Hvis du flytter fra Danmark eller Finland

Flytter du fra Danmark eller Finland til Sverige behøver du ikke at fortolde din personlige ejendom, da der ikke findes nogle toldafgifter mellem medlemslandene i EU. Derimod er der anmeldelsespligt for ejendele, der er omfattet af særlige indførselsbestemmelser, for eksempel våben, dyr, tobak, alkohol og levnedsmidler.

Køretøj

Du skal kontakte Transportstyrelsen for indregistrering af køretøjer der indgår i dine flyttesager. Se mere på Hallo Nordens netsted om bil i Sverige og Tullverkets netsted.

Levnedsmiddel

Det er i princippet frit at indføre levnedsmiddel til Sverige fra Danmark og Finland. Jordbruksverkets direktiv på fri indførsel af levnedsmiddel til Sverige kan dog ændres ved eventuelle smitterisici. På Jordbruksverkets netsted finder du information om begrænsninger på levnedsmiddel du vil indføre til Sverige fra Færøerne og Grønland.

Alkohol

Du skal være mindst 20 år for at indføre alkohol til Sverige. Du finder mere information om det at indføre alkohol fra Danmark og Finland på Tullverkets netsted.

Tobak

Du skal være mindst 18 år gammel for at indføre tobak til Sverige. Du finder mere information om reglerne for indførsel af tobak fra Danmark og Finland på Tullverkets netsted.

Hvis du flytter fra Island eller Norge

Du har mulighed for at få toldfrihed for din personlige ejendom ved flytning til Sverige fra Island eller Norge, så du ikke behøver betale told og moms ved importen. Der er forskel på om du er indflytter eller om du vender tilbage til Sverige. Se mere information om dette på Tullverkets netsted.

Personlig ejendom er ejendele, der indgår i et hjem som for eksempel husgeråd, sengetøj, møbler, personlige ejendele, cykler, køretøj og kæledyr. For at få toldfrihed skal du og din familie have anvendt ejendelene for personlig brug eller haft dem i husholdet. Der er desuden anmeldelsespligt for ejendele, der er omfattet af særlige indførselsbestemmelser, for eksempel våben, dyr, tobak, alkohol og levnedsmidler.

Levnedsmiddel

Du kan medbringe kød- og mejeriprodukter til Sverige fra Island og Norge. Men der findes en værdigrænse for fri indførsel på SEK 4 300 for den der ankommer med fly eller båd i kommersiel trafik, og SEK 3 000 på anden måde – for eksempel via landegrænsen fra Norge. Denne værdigrænse gælder for alle varer du har indkøbt på rejsen ekslusiv alkohol- og tobaksvarer. Se Tullverkets netsted for mere information om fortoldning af levnedsmiddel.

Alkohol

Du skal være mindst 20 år for at indføre alkohol til Sverige. Du finder mere information om det at indføre alkohol fra Island og Norge på Tullverkets netsted.

Tobak

Du skal være mindst 18 år gammel for at indføre tobak til Sverige. Du finder mere information om reglerne for indførsel af tobak fra Island og Norge på Tullverkets netsted.

Køretøj

Du finder information om det at medbringe et køretøj til Sverige fra Island eller Norge på Tullverkets netsted samt på Hallo Nordens netsted om bil i Sverige.

Toldregler ved rejse til Sverige

Rejser du fra Danmark eller Finland

Tullverkets netsted finder du information om fortoldning af de varer du har indkøbt i Danmark eller Finland til eget forbrug
Hvis du rejser med dyr, våben, lægemiddel, levnedsmiddel, alkohol eller tobak på din rejse fra Danmark eller Finland til Sverige, er disse varer omfattet af særlige toldbestemmelser.

Rejser du fra Island og Norge

Tullverkets netsted finder du information om hvilke toldbestemmelser der findes på de varer du vil indføre til Sverige fra Island eller Norge. Hvis du rejser med dyr, våben, lægemiddelalkohol eller tobak på din rejse fra Island eller Norge til Sverige, er disse varer omfattet af særlige toldbestemmelser. Dette gælder også levnedsmiddel. Du kan medbringe kød- og mejeriprodukter til Sverige fra Island og Norge. Men der findes en værdigrænse for fri indførsel på SEK 4 300 for den der ankommer med fly eller båd i kommersiel trafik, og SEK 3 000 for den der ankommer på anden måde – for eksempel via landegrænsen fra Norge. Denne værdigrænse gælder for alle varer du har indkøbt på rejsen ekslusiv alkohol- og tobaksvarer. Se Tullverkets netsted for mere information om levnedsmiddel.

Anmeldelsespligt for ejendele, der er omfattet af særlige indførselsbestemmelser

Dyr og visse varer, så som medicin og våben, omfattes af specielle bestemmelser af hensyn til miljø, helse og sikkerhed.

Dyr

Du finder information om det at indføre hund og kat til Sverige på Hallo Nordens netsted.

Lægemiddel

Du kan indføre lægemiddel til Sverige uden tilstand, hvis de er afset til medicinsk brug og din personlige brug. Dette gælder også for medicin, der er ordineret af en veterinær til dyr som du har med ved din indrejse til Sverige. Du kan læse mere om dette på Tullverkets netsted.

Våben

Du finder mere information om indførsel af våben og farlige genstande til Sverige på Tullverkets netsted. Hvis du vil føre våben over den svenske grænse, behøver du tilstand fra den svenske politimyndighed. Der gælder forskellige bestemmelser for indførsel af våben afhængig af om våbnet skal føres ind i eller ud af Sverige permanent eller for temporær brug.

Planter

Som privatperson må du medbringe de fleste planter til Sverige. Nogle planter kræver dog en tilladelse eller en attest, og nogle få er det helt forbudt at transportere. EU-landene har et fælles plantebeskyttelsesdirektiv og Sveriges regler er stort set identiske med EU's. Du kan finde yderligere information på Tullverkets og Jordbruksverkets netsteder.

Internethandel

Du finder information om varer, du handler via internet, som sendes til dig fra Danmark og Finland eller Island og Norge på Tullverkets netsted.

Valuta

Rejser du mellem Danmark, Finland og Sverige kan du medbringe alle de penge du vil, men kommer du fra Island eller Norge til Sverige og medbringer valuta for mere end 10 000 euro, skal du indlevere en melding om kontante middel ved indrejsetilfældet.

Udførsel af kulturgenstande

Selv om der er fri bevægelighed for varer inden for EU, er der regler for udførsel af kulturgenstande fra Sverige. Hvis du flytter fra Sverige og er indehaver af en kulturgenstand, kan du have behov for en udførselstilladelse afhængigt af hvilken genstand der er tale om. Du kan få ansøgningsblanketten samt information om hvilke genstande der kræver en tilladelse hos Riksantikvarieämbetet. Hertil skal din ansøgning også sendes. Hvis du skal udføre kulturgenstande til Island og Norge, kan det være nødvendigt med en tilladelse. Læs mere på Tullverkets netsted.

Hallo Norden

Anbefalede artikler (9)

Skal du flytte til et andet nordisk land for at arbejde eller studere? Hallo Norden, Nordisk Ministerråds informationstjeneste, hjælper dig på vej!

Jobsøgning i Norge

Her kan du finde information om jobsøgning i Norge og information om hvor du finder jobannoncer.

Bolig i Norge

Her finder du information om det norske boligmarked. Du kan både læse om leje eller køb af bolig, ...

Jobsøgning på Island

Her kan man finde oplysninger om jobsøgning og om mulighederne for at få ...

Jobsøgning i Sverige

Her kan du læse om jobsøgning i Sverige og om hvordan du i tre måneder kan få dagpenge fra dit ...

Bolig i Sverige

Her finder du information om hvordan du finder en bolig og hvorfor du bør sælge din bolig i ...

Bolig på Island

Her kan du finde oplysninger om boligsystemet på Island, om køb, leasing og leje af bolig.

Jobsøgning i Grønland

Det grønlandske arbejdsmarked er specielt. De fleste jobs findes indenfor det offentlige eller i de ...

Jobsøgning på Færøerne

På denne side er der tips til steder, hvor du kan søge job på Færøerne.

Flytte fra Danmark til udlandet

Læs her om de vigtigste ting du skal tænke på når du planlægger at flytte fra Danmark til et andet ...

Kontakt

Kontakt Hallo Norden

Hvis du har spørgsmål om at flytte, arbejde eller studere i Norden, kan du bruge Hallo Nordens spørgeformular.