Handlinger tilknyttet webside

Arbejdsgivere og/eller selvstændigt erhvervsdrivende

Hvis du er arbejdsgiver eller selvstændigt erhvervsdrivende skal du følge nogle særlige regler hvis du ansætter medarbejdere fra andre lande. Her følger nogle grundregler.

Arbejdskraft fra EU- og EØS-lande

Legitimation

Den ansatte skal kunne fremvise et gyldigt pas eller anden legitimation hvoraf statsborgerskabet fremgår.

Ansættelseskontrakt/ansættelsesvilkår

Du bør udarbejde en skriftlig ansættelseskontrakt hver gang du ansætter en medarbejder. Ansættelseskontrakten skal indeholde information om blandt andet ansættelsesform, tiltrædelsesdato, arbejdsopgaver/embede, løn, arbejdstid, ferie og overenskomst.

Medarbejdere fra EU/EØS-lande skal behandles på samme måde som svenske medarbejdere i overensstemmelse med EU's ligebehandlingsprincip. Dette princip forbyder diskrimination på baggrund af nationalitet i forhold til ansættelse, løn og øvrige arbejds- og ansættelsesvilkår.

Arbejdsmarkedsforsikringer

Ifølge overenskomsten skal arbejdsgiveren tegne nogle bestemte arbejdsmarkedsforsikringer for de ansatte. Du kan findes yderligere information på Svenskt Näringslivs forsikringsside.

Social sikring

EU/EØS-statsborgere har ret til sociale sikringsydelser i det land hvor han eller hun arbejder og betaler social sikringsafgift. Dette gælder også hvis medarbejderen er bosat i et andet EU/EØS-land. Også familiemedlemmer som ikke selv arbejder er forsikrede i det land hvor den pågældende arbejder. Forsikringen gælder fra den første ansættelsesdag.

Beskatningsregler

Hovedreglen i skattelovgivningen er at medarbejderen betaler skat i det land hvor han eller hun arbejder. Der er dog visse undtagelser inden for EU. Skatteverket kan bidrage med yderligere information.

Medarbejdere fra lande uden for EU/EØS

Statsborgere fra lande uden for EU/EØS som ønsker at arbejde i Sverige skal have en arbejdstilladelse. Arbejdstilladelsen skal være klar og indført i passet før indrejsen til Sverige. Kontakt Arbetsförmedlingen for yderligere information.

Relevante links for arbejdsgivere

Arbetsgivarverket

Svenskt näringsliv

Links for dig som har planer om starte egen virksomhed

Starta eget.se

Bolagsverket

Tillväxtverket

Skatteverket

Arbetsförmedlingens side om at starte egen virksomhed

Almi Företagspartner

Stil dit spørgsmål til Hallo Norden

Hvis du har spørgsmål om at flytte, arbejde eller studere i Norden, kan du bruge Hallo Nordens spørgeformular.

Arbejde i Norden

Arbejde i Danmark

Arbejde i Finland

Arbejde på Færøerne

Arbejde på Island

Arbejde i Norge

Arbejde i Sverige

Arbejde på Åland

Mere om Sverige

Flytte til eller fra Sverige

Bo og opholde sig i Sverige

Børn og familie i Sverige

Arbejde i Sverige

Uddannelse i Sverige