Handlinger tilknyttet webside

Arbejdstilladelse og opholdstilladelse i Sverige

Her kan du læse om reglerne hvis du skal bo og arbejde i Sverige i en længere periode.

Nordiske statsborgere kan opholde sig og bo i Sverige uden krav om registrering eller opholdstilladelse i op til et år. Hvis du skal opholde dig i landet i mere end et år, skal du folkeregistreres. Læs mere i afsnittet om folkeregistrering.

En EU/EØS-statsborger som er lønmodtager, selvstændig, studerende eller har tilstrækkelige midler til at forsørge sig selv har opholdsret i Sverige. Med opholdsret menes at en EU/EØS-borger og hans/hendes familiemedlemmer kan opholde sig i Sverige i mere end 3 måneder uden opholdstilladelse. En person som har opholdsret skal registrere sig hos Migrationsverket senest 3 måneder efter indrejsen.

Hvis du er EU/EØS-statsborger og arbejder i Sverige, men bor i et andet EU/EØS-land som du vender tilbage mindst én gang om ugen, skal du ikke registreres i Sverige.

Hvis du ikke er EU- eller EØS-statsborger

Hvis du ikke er statsborger i et EU- eller EØS-land, skal du søge om opholdstilladelse for at kunne bo i Sverige. Læs mere i afsnittet om folkeregistrering.

Fotograf
Magnus Fröderberg/norden.org

Stil dit spørgsmål til Hallo Norden

Hvis du har spørgsmål om at flytte, arbejde eller studere i Norden, kan du bruge Hallo Nordens spørgeformular.

Arbejde i Norden

Arbejde i Danmark

Arbejde i Finland

Arbejde på Færøerne

Arbejde på Island

Arbejde i Norge

Arbejde i Sverige

Arbejde på Åland

Mere om Sverige

Flytte til eller fra Sverige

Bo og opholde sig i Sverige

Børn og familie i Sverige

Arbejde i Sverige

Uddannelse i Sverige