Handlinger tilknyttet webside

Arbejdstilladelse og opholdstilladelse i Sverige

Her kan du læse hvilke regler der gælder for statsborgere fra de nordiske lande og lande uden for Norden der ønsker at arbejde i Sverige.

Nordiske statsborgere

Hvis du er statsborger i et nordisk land, kan du frit rejse til Sverige for at opholde dig og arbejde. Du behøver hverken visum, arbejdstilladelse eller opholdstilladelse.

Du kan opholde dig i Sverige i op til et år. Hvis du skal opholde dig i Sverige i mere end et år, skal du folkeregistrere dig i Sverige. Du kan læse mere om dette i artiklen om folkeregistrering.

Her finder du information for dig der er nordisk statsborger og har et familiemedlem fra et land uden for EU.

Statsborgere fra EU- og EØS-lande

Hvis du er statsborger i et EU/EØS-land og er lønmodtager, selvstændig, studerende eller har tilstrækkelige midler til at forsørge dig selv, har du opholdsret i Sverige. Med opholdsret menes at du som EU/EØS-borger kan opholde dig i Sverige i mere end tre måneder uden opholdstilladelse. Hvis du opfylder opholdsretten har du automatisk opholdsret i Sverige og behøver ikke tage kontakt til Migrationsverket.

Ved indrejsen til Sverige skal du dog have et pas eller et identitetskort, hvor dit statsborgerskab fremgår.

Hvis du har familie der er statsborgere i et land uden for EU, skal de ansøge om opholdskort (uppehållskort). For at din familie skal kunne bevilges opholdskort, skal du kunne bevise at du opfylder opholdsretten i Sverige ved arbejde, studier eller at du har tilstrækkelige midler til at forsørge dig og din familie.

Er du statsborger i Schweiz, skal du ansøge om opholdstilladelse.

Du skal kontakte Skatteverket for at folkeregistrere dig i Sverige.

Hvis du er EU/EØS-statsborger og arbejder i Sverige, men bor i et andet EU/EØS-land som du vender tilbage til mindst én gang om ugen, skal du ikke registreres i Sverige.

Hvis du har boet inden for EU

Hvis du har boet i et land inden for EU, men ikke er EU-statsborger, kan du under visse omstændigheder opnå status som fastboende udlænding (varaktigt bosatta) i det land. Du vil så have rettigheder der svarer til de rettigheder EU-statsborgere har.

Statsborgere fra lande uden for EU/EØS

Hvis du ikke er statsborger i et EU- eller EØS-land, skal du søge om opholdstilladelse for at kunne bo i Sverige. Læs mere hos Migrationsverket.

Fotograf
Magnus Fröderberg/norden.org

Stil dit spørgsmål til Hallo Norden

Hvis du har spørgsmål om at flytte, arbejde eller studere i Norden, kan du bruge Hallo Nordens spørgeformular.

Arbejde i Norden

Arbejde i Danmark

Arbejde i Finland

Arbejde på Færøerne

Arbejde på Island

Arbejde i Norge

Arbejde i Sverige

Arbejde på Åland

Mere om Sverige

Flytte til eller fra Sverige

Bo og opholde sig i Sverige

Børn og familie i Sverige

Arbejde i Sverige

Uddannelse i Sverige