Handlinger tilknyttet webside

Bil i Danmark

Læs her hvilke regler der gælder hvis du ønsker at tage din bil med når du flytter til Danmark.

Fotograf
Johannes Jansson/norden.org

Hvis du bor i Danmark, skal din bil være indregistreret i landet.

Hvis du medbringer en bil fra et andet nordisk land, skal du inden 14 dage:

 • Lade bilen fortolde hos det nærmeste Skattecenter og betale told.
 • Lade bilen forsikre i et forsikringsselskab og bede dem udstede et forsikringsbevis.
 • Når bilen er fortoldet, synet, forsikret og der er betalt registreringsafgift, kan den indregistreres.

Registreringsafgift

Du skal betale registreringsafgift af indførte biler, såvel nye som brugte. Det gælder uanset om du indfører en bil fra et EU-land eller fra andre lande.

Du skal også betale registreringsafgift af biler som du indfører told- og momsfrit som flyttegods.

Toldsyn

Først skal din bil synes ved en godkendt synsvirksomhed.

Synsvirksomheden foretager dels et almindeligt teknisk syn, dels et såkaldt "toldsyn" med henblik på at fastslå bilens identitet, km-stand, udstyr og stand generelt. 

Afgift

Inden du kan få nummerplader på bilen, skal du henvende dig til et skattecenter hvor du skal betale registreringsafgift.

Registreringsafgiften beregnes af en skønnet værdi for bilen. Der tages udgangspunkt i bilens markedspris/handelspris inklusive registreringsafgift samt bilens oprindelige nypris.

Du skal medbringe/indsende:

 • Anmeldelsesblanket 21.016
 • Synsblanketten (og toldsynsblanketten) fra synsvirksomheden
 • Den udenlandske registreringsattest
 • Eventuel kvittering for betaling af told (ved køb fra ikke-EU lande)
 • Penge til betaling af afgiften.

Når du har betalt registreringsafgiften, får du udleveret en attest som du skal bruge ved køretøjets indregistrering.

Bilen registreres også på motorkontoret. Ved indregistreringen skal man medbringe kvittering for betalt registreringsafgift, forsikringsbevis, synsrapport, udenlandsk indregistreringsattest (den eksisterende indregistreringsattest), samt de gamle nummerplader.

Hvis du ikke lader din bil indregistere inden der er gået 14 dage, skal du lade bilen afregistrere i hjemlandet og derefter leje prøveplader på motorkontoret.

Du skal være opmærksom på at 14 dages fristen ikke gælder hvis du indfører (importerer) et motorkøretøj. Hvis du gør det skal du straks ved ankomsten til Danmark lade bilen afregistrere i hjemlandet, forsyne den med prøveplader fra motorkontoret og i øvrigt følge proceduren ovenfor.

Midelertidigt ophold og udenlandske nummerplader

Hvis du skal opholde dig midlertidigt i Danmark (under 185 dage), kan du køre i en bil med udenlandske nummerplader uden at betale dansk registreringsafgift.

Hvis du er i tvivl om, hvor længe du skal være her, kan du søge SKAT om tilladelse til at køre i Danmark i et køretøj med udenlandske nummerplader.

Når du bor i Danmark, må du kun køre et udenlandsk køretøj her i landet, hvis du opfylder mindst en af disse betingelser:

 • Køretøjet har nummerplader, som gælder i højst 7 dage (prøveplader eller prøvemærker) fra en EU/EØS-stat, Færøerne eller Grønland. Du kan også købe dem af SKAT i Danmark.
 • Køretøjet er lejet i udlandet for højst 7 dage. Førerens navn skal stå på lejeaftalen, og kørslen skal ske fra grænsen direkte til det sted her i landet, hvor køretøjet skal afleveres, når lejeperioden er slut.
 • Køretøjet er efter en forsikringsaftale stillet til din rådighed, efter at dit eget køretøj er havareret i forbindelse med kørsel uden for landet, og køretøjet bliver kørt direkte fra grænsen til bopælen og videre til afleveringsstedet. Du skal medbringe bevis for formålet med kørslen,  og efter anmodning vise dette til politiet eller SKAT.
 • Den registrerede udenlandske ejer eller bruger er med i køretøjet under kørslen.

Du skal have registreringsattesten og tilladelsen til at bruge prøvepladerne eller lejeaftalen med, når du kører i Danmark.

I andre tilfælde skal du betale dansk registreringsafgift og have danske nummerplader.

Du kan dog søge SKAT om tilladelse til at benytte et udenlandsk køretøj i visse situationer, fx under studier eller i forbindelse med en tidsbegrænset ansættelse. Du kan læse mere og hente ansøgningsskemaet på SKATs netsted.