Handlinger tilknyttet webside

Toldregler på Færøerne

Her finder du information om, hvor du skal henvende for oplysninger om told.

Fotograf
Johannes Jansson/norden.org

Hvis du kommer til Færøerne fra udlandet,  er der begrænsninger på, hvor meget du kan medbringe toldfrit af spiritus, sigaretter, perfume etc.  På TAKS hjemmeside findes en liste over, hvor meget du må flytte ind af disse toldvarer.  

Hvis du har flyttegods, der skal til Færøerne, er alt, som er yngre end ½ år, toldpligtigt.

Hvis du eller en fra husstanden har brugt eller bruger det, som flyttes til Færøerne, og der er talen om almindelige genstande, tøj o.l.; så er der talen om toldfrievarer.

Det er ulovligt at have tobak, spiritus og madvarer med som flyttegods.

Hvis du har flyttegods, der skal flyttes ind til Færøerne skal du udfylde et flyttegodsbevis, som ligger på TAKS (skat på Færøerne) hjemmeside.

Til toldmyndighederne skal du aflevere en pakkeliste over indholdet i bagagen, containeren etc. og et bevis fra tilflytningskommunen om flytning.

Våben

Du kan have glatløbet haglgevær, luftgevær og luftpistol med ind til Færøerne uden special tilladelse.

Andet våben må du ikke have med dig ind i landet.

Du kan dog søge politiet  på Færøerne om undtagelse for at få andet våben med ind, som i helt særlige tilfælde kan gå ønsket om undtagelse i møde.  

Kontakt TAKS for yderligere oplysninger om regler flyttegods.