Handlinger tilknyttet webside

Folkeregistrering i Sverige

Læs om hvornår og hvordan du bliver folkeregistreret i Sverige og hvor du bestiller et svensk id-kort.

Fotograf
Eivind Sætre

Regler for folkeregistrering i Sverige

Hvis du, som statsborger i et nordisk land, planlægger at opholde dig i Sverige i mere end 12 måneder, skal du folkeregistrere dig i Sverige.

Du kan, som statsborger i et nordisk land, opholde dig i Sverige i op til et år uden at folkeregistrere dig i landet.

Melde flytning til Sverige fra et andet nordisk land

Når du flytter til Sverige fra et andet nordisk land, skal du i løbet af den første uge melde din flytning til Sverige. Det gør du ved et personligt besøg hos Skatteverket.

Du vil da blive folkeregistreret i Sverige fra den dag, du angiver som indflytningsdag og Skatteverket meddeler dette til dit udflytningsland.

Melder du indflytning til Sverige senere end en uge efter den virkelige indflytningsdag, vil du blive folkeregistreret i Sverige fra den dag, du melder indflytning.

Medbringe

Du skal medbringe dit pas eller et national ID-kort, når du melder flytning hos Skatteverket. Medbringer du ikke dit pas eller et national ID-kort, men en anden gyldig ID-legitimation, vil din indflytningsdag blive registreret den dag, hvor der fattes beslutning om flytning.

Du skal desuden medbringe dokumentation, der styrker din civilstand (vielsesbevis) samt fødselsattester for dine børn, hvis du har børn. Hvis du tidligere har været folkeregistreret i Sverige og der ikke sket nogen ændring i din civilstand og du heller ikke har fået flere børn i løbet af dit ophold i udlandet, behøver du ikke medbringe dokumentation om civilstand eller fødselsattester for dine børn.

Har du brug for tolk, bør du oplyse om dette i god tid.

Orientere fraflytningslandet

Danmark – Ved flytning fra Danmark til Sverige skal du både melde flytning til folkeregistret i din kommune og tilmelde din flytning til folkeregistret i Sverige. Bliver din tilmelding i Sverige godkendt, bliver du automatisk udvandret fra Danmark. De samme regler gælder for børn.

Finland – Ved flytning fra Finland til Sverige skal du både melde fraflytning til Befolkningsregistercentralen og tilmelde din flytning til folkeregistret i Sverige. Bliver din tilmelding i Sverige godkendt, bliver du automatisk udvandret fra Finland. De samme regler gælder for børn.

Island – Ved flytning fra Island til Sverige skal flytningen kun meldes i Sverige. Bliver din tilmelding i Sverige godkendt, bliver du automatisk udvandret fra Island. De samme regler gælder for børn.

Norge – Ved flytning fra Norge til Sverige skal flytningen kun meldes i Sverige. Bliver din tilmelding i Sverige godkendt, bliver du automatisk udvandret fra Norge. De samme regler gælder for børn.

Folkeregistrering for børn

Hvis du endnu ikke er fyldt 18 år og skal flytte til Sverige uden dine forældre, skal du besøge Skatteverkets nærmeste servicekontor for at folkeregistrere dig. Hvis du skal flytte til en person i Sverige, skal personen følge med til servicekontoret.

For at folkeregistrere dig i Sverige skal du have til hensigt at bo i Sverige i mere end et år. Det er vigtigt at du medbringer et gyldigt pas eller et nationalt id-kort. Er du under 16 år skal din værge være med ved tilmeldingen om indflytning til Sverige. Ellers bliver du nødt til at medbringe et personligt brev fra dine forældre/værger. Brevet skal indeholde deres kontaktoplysninger og de skal skrive at de anerkender flytningen fra det andet nordiske land til den adresse som du skal bo på i Sverige.

Har du mere end en forælder/værge, skal begge skrive under.

Hvis du er under 18 og flytter til Sverige med dine forældre gælder de samme regler vedrørende folkeregistrering for børn som for voksne. Den eneste undtagelse er at hvis børn kommer i selskab med voksne, så behøver de ikke et eget pas. Da rækker det med en fødselsattest.

Personnummer

Alle personer som folkeregistreres i Sverige bliver tildelt et personnummer som identitetsbetegnelse. Hvis du en gang har fået et personnummer beholder du dette gennem hele livet, også hvis du flytter fra Sverige.

Samordningsnummer

Hvis du skal arbejde i Sverige i mindre end ét år og ikke tidligere har været folkeregistreret i landet, kan du få et samordningsnummer. Formålet med dette nummer er at myndighederne og andre skal kunne identificere dig, selv om du ikke er folkeregistreret. Skatteverket tildeler dig et samordningsnummer når du skal skatteregistreres. Hvis du på et senere tidspunkt bliver folkeregistreret i Sverige, erstattes samordningsnummeret af et personnummer.

Et samordningsnummer kan kun begæres af en statslig myndighed og visse private universiteter.

Hvis du ikke er EU- eller EØS-statsborger

Hvis du ikke er statsborger i et EU- eller EØS-land, skal du søge om opholdstilladelse for at kunne bo i Sverige. Det kan du enten gøre hos den svenske ambassade eller det svenske konsulat i det land du påtænker at flytte fra eller hos Migrationsverket efter din ankomst til landet.

Medfølgende børn fra lande uden for EU og EØS skal have et pas eller en anden form for legitimation med foto.

Alment om folkeregistrering

Det er kun muligt at være folkeregistreret i et land ad gangen. Er du i tvivl om hvorvidt du skal folkeregistrere dig i Sverige, så er det tilflytningslandets regler, der afgør dette.

Hvis du er folkeregistreret i Sverige, betyder det som regel at du er sygesikret i Sverige. Der findes dog undtagelser for dette, bl.a. hvis du er studerende eller ikke var sygesikret i det land du flyttede fra. Er du usikker på om du er sygesikret i Sverige, bør du kontakte den svenske myndighed for social sikring, Försäkringskassan.

Når du folkeregistrerer dig i Sverige, ophører din sociale sikring i fraflytningslandet. Du bør kontakte Försakringskassan i Sverige og sikre dig at du indgår i svensk social sikring. 

Svensk ID-kort

Når du er blevet folkeregistreret i Sverige og har modtaget dit personnummer, kan du søge om at få et svensk ID-kort. Du skal bruge dette kort for at bekræfte din alder og for at legitimere dig i forskellige situationer, når du for eksempel henter medicin på apoteket, betaler med kort i en butik eller gør bankærinde. Du bestiller dit svenske ID-kort hos Skatteverket.