Handlinger tilknyttet webside

Midler til nordiske projekter i 2019 - Nordisk arbejdsmiljøudvalg

Nordisk arbejdsmiljøudvalg har til opgave at bidrage til gennemførelsen af samarbejdsprogrammet på arbejdslivsområdet i Nordisk Ministerråd. Arbejdsmiljøudvalget bevilger projektmidler til nordiske projekter for år 2019.

Nordisk Ministerråds samarbejdsprogram for arbejdsliv 2018-2021 trækker de overordnede mål og retningslinjer op for arbejdsmiljøudvalget, som på arbejdsmiljøområdet sigter mod at styrke et godt arbejdsmiljø for både kvinder og mænd, blandt andet ved at forebygge arbejdsrelaterede sygdomme og skader samt afskaffe uacceptable arbejdsforhold. På arbejdsmiljøområdet er målene at:

  • Fremme et velfungerende og målrettet arbejdsmiljøarbejde
  • Styrke et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø
  • Afskaffe uacceptable arbejdsforhold og social dumping/arbejdskriminalitet
  • Videreudvikling af arbejdsmiljøstrategier- og tilsyn

Arbejdsmiljøudvalget søger projekter som fremskaffer information og praktiske rekommandationer og løsninger, som arbejdsmiljøeksperter og tilsynsmyndigheder kan anvende for at kunne håndtere fremtidige arbejdsmiljøproblemer.

Systematiske kundskabsgennemgange, hvor forskere samler, vurderer og samtolker international forskning og opsummerer kundskabsfronten på feltet af særlig relevans for nordisk arbejdsliv vurderes imidlertid som et gennemførligt og attraktivt virkemiddel som kan realiseres indenfor udvalgets rammer.

Sådanne projekter ligger godt til rette, og vil styrkes af nordisk samarbejde mellem forskningsmiljøer på området. Udvalget ønsker følgelig at prioritere bl.a. denne type projekter på relevante og udvalgte områder i programperioden.

Udvalget vil for 2019 have ca. 1,5 mill. DKK til fordeling og vil indenfor rammen støtte både større og mindre projekter.

Ansøgning skal sendes per email til udvalgssekretær Sven Nielsen sni@at.dk senest 14. august 2018 kl. 12.00. Indkomne ansøgninger efter denne dato kan ikke forventes imødekommet.

Tilgængelig i følgende lande:

Danmark, Finland, Færøerne, Grønland, Island, Norge, Sverige, Åland

Relateret organisation