Handlinger tilknyttet webside

Vinderen 2011

Albertslund, Danmark har vundet med projektet "Albertslund-konceptet – energieffektiv renovering af boliger"

Fotograf
Jakob Galtt

Albertslunds vinderprojekt handler om energieffektiv renovering. Formålet med projektet er at udvikle og demonstrere standardiserede energiløsninger til elementbyggerier fra 1960'erne og 1970'erne, som udgør en betydelig del af det byggede miljø i langt de fleste forstæder i Danmark. Projektet har involveret en lang række organisationer og virksomheder, der er gået sammen om at udvikle konceptet bl.a. med støtte fra det danske Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram, EUDP.

Den finske statsminister Jyrki Katainen understregede i sin tale, at projektet i Albertslund behandler et af de store globale spørgsmål omkring energibesparelser i den eksisterende boligmasse, et område som Albertslund kommune har en helt unik sammenhængende strategi for, som allerede i dag har resulteret i flere succesfulde projekter.

Juryen, med formand og direktør Marie Donnelly fra EU-Kommissionen i spidsen, motiverede sit valg med, at projektet behandler et af de store globale spørgsmål, nemlig energibesparelse i eksisterende boliger. Hun understregede endvidere, at projektet illustrerer det store potentiale, der er for udvikling af virksomheder og grøn vækst gennem frugtbare samarbejder mellem kommuner, ejerforeninger og private virksomheder.

Video om projektet

video

Projektet i Albertslund

Formålet har været at nedbringe renoverede boligers energiramme til lavenergiklasse 1 (eller bedre), med samme eller bedre totaløkonomi end ved lavenergiklasse 2. I beregningen medregnes både produktion og installation af renoveringsløsningerne samt boligens drift. Udgangspunktet i projektet er, at beboerne skal kunne bebo bygningerne under renoveringen, hvilket kan lade sig gøre, fordi der benyttes præfabrikerede elementer. Elementerne sættes således uden på bygningen; herunder isolerende udvendige elementer samt et solprisme, der placeres på taget. Et andet væsentligt hovedformål er, at de medvirkende virksomheder kan få et udbytte af produktudviklingen, som kan bruges i deres forretningsudvikling fremover.

Albertslundkonceptet gennemføres i perioden 2008 – 2012 og omfatter pilotprojekter på i alt ni boliger beliggende forskellige steder i Albertslund. Syv af boligerne er almennyttige lejeboliger i et boligselskab, og to af dem er private boliger. Erfaringerne fra de ni prøveboliger skal bruges til den videre renovering af Albertslunds mange renoveringsmodne boliger.

De 9 boliger er tilsammen repræsentative for en stor del af den renoveringsmodne industrialiserede boligmasse generelt, og det koncept, som udvikles i projektet, vil således være egnet til storskala produktion i forbindelse med renovering af industrialiseret boligbyggeri overalt i Norden.

De foreløbige resultater

De medvirkende virksomheder har fået stor erfaring og udbytte af projektet, og flere er således i gang med at bruge og videreudvikle principperne fra bl.a. solprismet i andre projekter.

Albertslund

Selve driften af bygningen på Hyldespjældet er ikke helt på plads endnu. Installationerne skal optimeres yderligere, og der er stadig nogle detaljer i byggeriet, som skal konfigureres og ændres i forhold til de oprindelig planer. Bl.a. har det vist sig, at solprismet ikke kan stå for hele bygningens opvarmning. Trods dette vurderes konceptet som helhed at være en stor succes.

I Fiskens kvarter er to af bygningerne i dag beboet, og der gennemføres p.t. målinger, som skal bidrage til, at det endelige resultat kan vurderes. Overordnet har projektet især givet erfaringer omkring omkostninger forbundet med at energirenovere til en meget lav energiklasse. Dette er noget, der kan tages med videre, når resten af bygningerne i Albertslund skal renoveres.

Albertslund

Perspektiverne

Albertslund kommune vil i første omgang bruge resultaterne fra projektet i forhold til de 6000 almene boliger, som skal renoveres de næste 10 år. Erfaringerne fra Fiskens kvarter inddrages allerede nu i renoveringen af 550 rækkehuse i Albertslund Syd, et projekt som blev sendt i ud¬bud i 2011.

Et andet stort projekt, som er under forberedelse i Albertslund Syd indeholder en energirenovering af 1.000 gårdhuse, hvor erfaringerne fra projektet også vil blive trukket ind.

Det næste skridt er energirenovering af de private boliger, hvor der især er fokus på det arkitektoniske. Ambitionen er, at bygningerne skal have deres eget særpræg samtidig med, at de arkitektonisk skal passe sammen.

Målsætningen er, at alle bygningstyper skal renoveres ned til lavenergiklasse 1.

Relevante links og kontaktinformation:

Kontakt

Anne Marie Holt Christensen